1 резултат за ден: 31/03/2021

Обучение за управление и търговия с квоти за емисии на парникови газове от Ютилитис и ЦОУ

На 31 март Центърът за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и сп. „Ютилитис“ проведоха съвместно онлайн обучение на тема „Управление и ... Вижте повече