За реклама:

Маргарита Тодорова
mtodorova@publics.bg, +359 879 436 756

Вижте нашето портфолио:

https://www.publics.bg/userfiles/image/_about_us/publics-2018.jpg

Харесайте ни във Facebook

Предстоящи събития

  1. ОНЛАЙН обучение „Търговия с емисии“

    21 октомври, 2020 г. - 22 октомври, 2020 г.
  2. 15-та конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“

    29 октомври, 2020 г. - 30 октомври, 2020 г.