Обучение за управление и търговия с квоти за емисии на парникови газове от Ютилитис и ЦОУ

На 31 март Центърът за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и сп. „Ютилитис“ проведоха съвместно онлайн обучение на тема „Управление и търговия с финансови инструменти – квоти за емисии на парникови газове“. В обучението се включиха представители на индустриални и енергийни компании.

Обучението се проведе съвместно с компанията „Либра Енерджи“ и е част от инициативите, свързани с магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ на Стопанския факултет.

Лектори в обучението бяха Явор Василев, Управител на „Либра Енерджи“, и Иво Костадинов, Origination and trading, CF Partners (UK).