Новини


Обучение „Борсова търговия и управление на небаланси“ в Стопанския факултет на СУ

На 8 и 9 януари в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Обучение „Борсова търговия и управление на небаланси“ –съвместен сертификационен курс на списание „Ютилит... Вижте повече

Обучение на сп. „Фасилитис“ – „Фасилити мениджмънт и енергийни услуги“

Списание „Фасилитис“ заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организира на 27 и 28 ноември специализираното обучение „Фасилити ... Вижте повече

Форум „15 години либерализация на електроенергийния пазар – пътят напред“

Списание „Ютилитис“ благодари на г-н Славчо Нейков, Председател на УС в Института за енергиен мениджмънт и член на Държавната комисия за енергийно регулиране (1999 – 2001 г.) за модерирането ... Вижте повече

Експертна дискусия „Постигане на цели за енергийна ефективност на България до 2020 г.“

На 6 ноември в София Хотел Балкан списание „Ютилитис“ организира 15-ата поредна дискусия „Energy Managers’ Forum” с участието на заинтересовани страни от бизнеса и институциите – „Постигане на ... Вижте повече

Обучение „Борсова търговия с електроенергия“ в Стопанския факултет на СУ

На 31 октомври и 1 ноември в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Обучение „Борсова търговия с електроенергия“ – 10-и съвместен сертификационен курс на списание ... Вижте повече

Втора лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ с подкрепата на Total E&P Bulgaria и AES Bulgaria

На 11, 12 и 13 септември в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Втора лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ – съвместен сертификационен курс на списание „Ютилити... Вижте повече

Първа лятна школа „Фасилити мениджмънт“

На 22 и 23 август 2019 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Първа лятна школа „Фасилити мениджмънт“ - съвместен сертификационен курс на списание „Фасилитис“ и ... Вижте повече

Обучение „Управление на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в индустрията и сградите“

На 1 и 2 август 2019 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе седмият съвместен сертификационен курс на Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“ и ... Вижте повече

Обучение „Борсова търговия с електроенергия в Югоизточна Европа“

На 25 и 26 юли 2019 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе шестият съвместен сертификационен курс на Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“ и ... Вижте повече

Цена „Задължения към обществото“ и пазарни прогнози за следващия ценови период

Енергоинтензивните индустрии са най-засегнати от измененията на цените след 1 юли – енергийната компонента се увеличава, а отстъпката за цената за ВЕИ в цена „Задължение към обществото“ ... Вижте повече