„Пъблик сървисис“ ООД издава списанията „Ютилитис“ и „Фасилитис“. Компанията е публикувала самостоятелно и с партньори и други издания: годишен „Фасилити и пропърти мениджмънт каталог“ (от 2011 г. досега), Каталог „Енергийно обследване и сертифициране 2011“, специалното издание „Енергийна ефективност“ на „Икономедиа“ АД, 7 броя на списание „Shared Values“ за Индустриален клъстер „Средногорие“ през 2013-2014 г. и други.

„Пъблик сървисис“ ООД поддържа и два интернет портала:
publics.bg
facilities.bg

Екипът на компанията е с опит в областта на медиите, организирането и провеждането на обучения и събития, изследователски и консултантски проекти и др. в секторите енергетика, инфраструктура и публични услуги. Част от екипа на компанията също участва в развитието на магистърската програма по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ със специализации по „Енергийни пазари и услуги“, „Фасилити мениджмънт“ и „Логистика“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.


МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ


Publics.bg е онлайн медия на Пъблик сървисис ООД. Уебсайтът представя новини, интервюта и анализи за следните сектори от икономиката: Електроенергетика, Природен газ, Транспорт и горива, Устойчиво развитие, ВиК услуги, Топлоснабдяване, Фасилити мениджмънт, ИТ и комуникации, Образование и Отбрана и сигурност на български и английски език. Седмичният бюлетин news@publics.bg се разпространява безплатно до абонати всеки петък следобед.


Списание „Ютилитис”
е първото и най-утвърдено месечно B2B издание в България, обхващащо теми, свързани с мениджмънт на енергийни и ютилити компании, в сектори като инфраструктура, производство и търговия в енергетиката, воден сектор, отопление, телекомуникации, поддръжка на активите в индустрията, правна и регулаторна рамка. От 2003 до 2012 г. списанието се издава от „Юкономикс“ ЕООД.


Списание „Фасилитис” е единственото B2B издание в България, обхващащо всички теми, свързани с Фасилити мениджмънт: управлението на процесите и системите в сгради, съоръжения и автомобилни паркове. Основната цел на списанието е да представи нови идеи и успешни практики в областта на експлоатацията и поддръжката на сгради и съоръжения, да популяризира в България понятието “фасилити мениджмънт” и професията “фасилити мениджър”. От 2007 до 2012 г. списанието се издава от „Юкономикс“ ЕООД.

 

Действителни собственици на изданията publics.bg, Ютилитис и Фасилитис:
– Мария Теодорова Кръстева
– Атанас Димитров Георгиев


Вижте тук повече информация за досегашните ни проекти – публикации и събития