• 17.01.2018Балансиращ пазар на електроенергия в България
  • 20.02.2018Пакетът „Чиста енергия“ и ефектите върху българската енергетика
  • 13.03.2018Либерализация на пазара на природен газ
  • 16.04.2018Обединение (coupling) с електроенергийния пазар на ЮИЕ
  • 28.05.2018Ядрена енергетика

Балансиращ пазар на електроенергия в България

Дата и час

17 януари, 2018 г.
13:00
- 16:00
114 лв.

Място на провеждане

София Хотел Балкан, зала Сердика,
пл. Света Неделя 5 София , 1000 България
+ Google Map

За събитието

Акценти: Ценови нива в балансиращия пазар на електрическа енергия. Регулиране на цени и използване на пазарни механизми в балансиращия пазар. Очаквани ефекти от въвеждането на Пазар „в рамките на деня“ върху балансиращия пазар. Ключови лектори: Програма: ...
Вижте повече

Пакетът „Чиста енергия“ и ефектите върху българската енергетика

Дата и час

20 февруари, 2018 г.
13:00
- 16:00
114 лв.

Място на провеждане

София Хотел Балкан, зала Сердика,
пл. Света Неделя 5 София , 1000 България
+ Google Map

За събитието

  Ключови лект...
Вижте повече

Либерализация на пазара на природен газ

Дата и час

13 март, 2018 г.
9:00
- 13:00
114 лв.

Място на провеждане

София Хотел Балкан, зала Сердика,
пл. Света Неделя 5 София , 1000 България
+ Google Map

За събитието

Ключови лектори: ...
Вижте повече

Обединение (coupling) с електроенергийния пазар на ЮИЕ

Дата и час

16 април, 2018 г.
13:00
- 16:00
114 лв.

Място на провеждане

София Хотел Балкан, зала Сердика,
пл. Света Неделя 5 София , 1000 България
+ Google Map

За събитието

Ключови лектори: ...
Вижте повече

Ядрена енергетика

Дата и час

28 май, 2018 г.
13:00
- 16:00
114 лв.

Място на провеждане

София Хотел Балкан, зала Сердика,
пл. Света Неделя 5 София , 1000 България
+ Google Map

За събитието

Ключови лектори: ...
Вижте повече

Energy Managers’ Forum

Експертните дискусии за българската енергетика Energy Managers’ Forum се организират от „Пъблик Сървисис“ ООД – издател на списанията ЮТИЛИТИС и ФАСИЛИТИС, както и на интернет портала publics.bg.

Ключови лектори и участници в експертните дискусии ще бъдат представители на българското правителство, Народното събрание, регулаторните органи в енергетиката, както и на български и чуждестранни компании в енергийния сектор, представители на асоцииран бизнес интерес и медии.

Целта на дискусиите, провеждани под бранда Energy Managers’ Forum е да мобилизират експертния потенциал в сектора за решаване на най-належащите въпроси в българската енергетика.

„Пъблик сървисис“ си поставя амбициозната цел в рамките на дискусиите бъдат идентифицирани конкретни проблеми в енергетиката и да бъдат предлагани конкретни мерки, включително стратегически, за тяхното преодоляване. За да бъде постигнат този ефект, темите на срещите се определят след консултации със заинтересованите страни в отрасъла.

Форматът на професионалните дебати предполага активно участие на всички присъстващи на Energy Managers’ Forum. Те имат възможност да представят своята гледна точка в рамките на дискусиите, които се провеждат след изказвания от страна на ключовите лектори. Модерирането на дискусиите е поверено на доказани експерти в енергийния сектор. Продължителността им е определена в рамките на 3 часа.

Дискусиите и основните изводи от тях се отразяват в онлайн портала publics.bg и в следващите броеве на списание ЮТИЛИТИС.

„Пъблик Сървисис“ вярва, че експертните дискусии ще помогнат за по-лесното идентифициране на предизвикателствата пред българската енергетика. Вярваме, че само с поставянето им на професионална основа и само с общите усилия на всички заинтересовани страни, ще бъдат постигнати балансирани решения и българският енергиен сектор ще е в състояние да се изправи устойчиво пред новите реалности.

Вижте нашия календар!

Вижте повече за следващото събитие от поредицата:

 


Балансиращ пазар на електроенергия в България

Дата и час

17 януари, 2018 г.
13:00
- 16:00
114 лв.

Място на провеждане

София Хотел Балкан, зала Сердика,
пл. Света Неделя 5 София , 1000 България
+ Google Map

За събитието

Акценти: Ценови нива в балансиращия пазар на електрическа енергия. Регулиране на цени и използване на пазарни механизми в балансиращия пазар. Очаквани ефекти от въвеждането на Пазар „в рамките на деня“ върху балансиращия пазар. Ключови лектори: Програма: ...
Вижте повече