Нашите лектори

В обученията на сп. Ютилитис от 2018 г. досега са участвали редица експерти и мениджъри:

 1. Аглика Георгиева, Управител, Геомарин ;
 2. Ангел Николаев, Изп. директор, Черноморски изследователски енергиен център – ЧИЕЦ
 3. Ангелин Цачев, Изпълнителен директор, ЕСО ЕАД;
 4. Анжела Тонева, Член на УС, Енерго-Про Варна
 5. Анна Димитрова, Ръководител на отдел „Енергийна политика, околна среда и иновации“ в „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД
 6. Анна Дунева, Оперативен Директор ФМ Европа в Teva Pharmaceuticals;
 7. Анна Прешелкова, Зам-изпълнителен директор „Корпоративни финанси“, Овергаз Мрежи;
 8. адв. Анна Ризова, АД „Волф Тайс“
 9. Антоанета Левова – Бизнес анализатор, „СМ Консулта“ ЕООД;
 10. доц. д. ик. н. Антон Герунов, Катедра „Икономика и управление по отрасли“, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“;
 11. Антон Колев, старши търговец, EVN Trading SE ;
 12. инж. Мартин Георгиев, Изпълнителен директор на НЕК ЕАД;
 13. доц. д-р Атанас Георгиев, Главен редактор на сп. Ютилитис;
 14. Атанас Димов, Главен оперативен директор и член на Съвета на директорите на “ЧЕЗ Трейд България” АД
 15. Бисера Иванова, Директор Фасилити мениджмънт, Фесто Производство ЕООД;
 16. Борис Атанасов, Управител, Pontech;
 17. Борислав Белазелков, Съдия, Върховен касационен съд;
 18. Боян Кършаков, Председател на Сдружение Хидроенергия;
 19. Боян Рашев, управляващ партньор, denkstatt България
 20. Бояна Ачовски, Генерален секретар на Gas Infrastructure Europe (GIE);
 21. Васил Вангелов, Брокер „Източноевропейски пазари“, ARRACO Global Markets (UK);
 22. Васил Караиванов, Асистент в Стопански факултет на СУ Св. Климент Охридски
 23. Васил Хубанов, ЕСО ЕАД
 24. Вася Николовска, Съветник правни въпроси и корпоративни комуникации, Total E&P Bulgaria
 25. Величка Маринова, Главен експерт, Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР);
 26. Венцислав Марков, ръководител управление „Регулации, цени и икономически анализи“ в Национална електрическа компания ЕАД;
 27. Венцислав Топузов, Управляващ съдружник и главен консултант в ROITI;
 28. Веселин Тодоров, Председател, Асоциация на търговците и производителите на природен газ и водород ‎(АТППГВ‎);
 29. Веселка Данчева, Управител на Centermine;
 30. Виктория Поповска, Ръководител на управление „Електроенергиен пазар“, ЕСО ЕАД
 31. инж. Виолета Христова, Водещ верификатор, ЕМИСЕРТ В ООД
 32. инж. Владислава Георгиева, Експерт с опит в проекти за енергийна ефективност в индустрията
 33. Галя Василева, Изпълнителен директор, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“;
 34. Георги Бельов, Мениджър сегмент сградни технологии;
 35. инж. Георги Начев, Мениджър проекти в „България Инженеринг ЕАД“, Управител на Консорциум България Инженеринг ДЗЗД
 36. Георги Самандов, Директор „Енергийни пазари“, Мост Енерджи
 37. Георги Христов, Управляващ директор, Apleona HSG Bulgaria
 38. д-р Гергана Кулина-Радева, Технически университет – София
 39. Горан Миланов, Ambassador, EuroFM и екс-председател на УС на БГФМА;
 40. Деметра Блажева-Златарова, Технически университет – София
 41. Деница Илиева, Изпълнителен директор, Българска фасилити мениджмънт асоциация
 42. адв. Десислава Кръстева, АД Димитров, Петров и Ко;
 43. д-р Джейеш Пармър, Baringa (UK)
 44. адв. Диляна Иванова, Адвокатско дружество „Иванова и Иванова“
 45. Димитър Димитров, Ръководител управление „Активи на преносната мрежа“, ЕСО ЕАД;
 46. Димитър Дуков, Изпълнителен директор на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
 47. Димитър Станев, Зам.-директор „Бизнес развитие“, Албена АД;
 48. Димитър Стоянов, Координатор на „Платформа за образование и иновации в енергийната киберсигурност“
 49. Добромир Икономов, Мениджър Сектор Енергетика Schneider Electric
 50. д-р Драгомир Цанев, Изпълнителен директор на ЕнЕфект;
 51. Екатерина Поповска, ръководител „Пазарен надзор и анализи“, Българска независима енергийна борса (БНЕБ)
 52. Елена Лалова, Мениджър, Баринга Партнерс;
 53. Емануел Манов, Ръководител отдел Външни пазари, Гранд Енерджи Дистрибюшън;
 54. Живодар Терзиев, Председател на Българска петролна и газова асоциация (БПГА)
 55. Здравка Пекова, Експерт „Бизнес развитие“, ЧЕЗ Електро България;
 56. д-р инж. Здравко Георгиев, Изпълнителен директор, Софена
 57. Зоя Василева, Управляващ партньор, Mattig-Levercom Management Partners;
 58. Ив Лю Стънф, Генерален мениджър, Total E&P Bulgaria
 59. инж. Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор, Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР);
 60. д-р Ивайло Касчиев, Директор на Главна дирекция Водоснабдителни и канализационни услуги – КЕВР
 61. д-р инж. Ивайло Найденов, Изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)
 62. Иван Велков, Председател на УС, Българска фасилити мениджмънт асоциация;
 63. Иван Иванов, директор „Бюджетиране, продукти и ценообразуване“ в Енерго-Про;
 64. Иван Паспалджиев, старши консултант в denkstatt;
 65. Иван Цанков, FCCA, Изпълнителен директор, AES Bulgaria
 66. Иванка Диловска, Член на УС на Институт за енергиен мениджмънт
 67. Иво Костадинов, Origination and trading, CF Partners (UK);
 68. Ивона Виденова, Старши консултант, ROITI
 69. Ида Йорданова, Анализатор, ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД;
 70. Илина Стефанова, Manager „EU and Public Affairs“ в EVN AG, Австрия;
 71. Илия Лингорски, Главен икономист, Българска банка за развитие / Член на УС, Инвестиционен фонд към Инициативата „Три морета“;
 72. Ирена Къндева, Бизнес анализатор в СМ Консулта;
 73. Ирина Тагаринска, директор дирекция Антитръст и концентрации, Комисия за защита на конкуренцията;
 74. Йордан Станков, член на УС, Българска фасилити мениджмънт асоциация;
 75. Калоян Стайков, Главен икономист, Институт за енергиен мениджмънт;
 76. Карел Крал, Главен изпълнителен директор на „Електрохолд България“
 77. адв. Катерина Краева, АД „Волф Тайс“
 78. Катерина Новакова, АД „Волф Тайс“;
 79. Кирил Райчев, Председател на Алианс за енергийна ефективност
 80. Кирил Темелков, Зам.-председател, Българска газова асоциация;
 81. Константин Делисивков – Управител, Енервижън
 82. Константин Стаменов, Председател на УС, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)
 83. Красимир Живачки – Изпълнителен секретар, Асоциация на търговците на енергия в България (АТЕБ)
 84. Красимир Машев, Съдия, Апелативен съд – София.
 85. Красимир Пунчев, New System;
 86. Кристина Лазарова, Координатор, Платформа „Brown to Green”
 87. Лорена Хусени, Ръководител отдел „Развитие на оперативната дейност“, Акспо България ЕАД
 88. Любен Маринов, Изпълнителен директор на „АЕЦ „Козлодуй“ – Нови мощности“ ЕАД
 89. Любомир Грозданов, Бизнес консултант, „Пъблик сървисис“ ООД
 90. Любомир Иванов, Инженеринг и маркетинг специалист, сегмент Индустрия, АББ България;
 91. Любомир Костов, Мениджър Продажби, Веолия Енерджи Варна
 92. Людмила Ганчева, Директор производство в МОСТ Енерджи;
 93. Максим Колев, Партньор – CRM решения, Next Consult LTD;
 94. Малинка Николова, Председател на УС, Българска соларна асоциация;
 95. Марин Цветков, Subject Manager Interoperability & Data Exchange, ENTSOG.
 96. Марио Ташев, Ръководител сектор „Управление на доставките“, Булгаргаз;
 97. гл.ас. д-р Мария Трифонова, Координатор на маг. програма „Енергийни пазари и услуги“, Стопански факултет, СУ
 98. Марияна Янева, Директор Политики, Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ)
 99. Марко Косорич, Експерт „Енергийни пазари в Югоизточна Европа“, Balkan Energy;
 100. Мартин Бояджиев, Търговски директор, AES България;
 101. Мартин Владимиров, Директор на програма енергетика и климат, Център за изследване на демокрацията;
 102. инж. Мартин Георгиев, Изпълнителен директор на НЕК ЕАД
 103. Мая Хаджикръстева, Управител, Енерго Консулт;
 104. Меглена Русенова, Управител, Компания за енергетика и развитие ООД
 105. Миглена Стоилова, Председател на Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА);
 106. Милена Виденова, Изпълнителен директор, Акспо България
 107. Милена Стоянова, ръководител отдел „Европейски регулаторни политики и развитие на пазара“, ЕСО ЕАД;
 108. Мирослав Ризов, Инженер „Релейни защити и Автоматизация“, Шнайдер Електрик България
 109. Михаила Мортева, Експерт „Нормативно съответствие“, ЕЛАНА Трейдинг;
 110. Младен Георгиев, Ръководител направление „Ключови клиенти – бюджетен сектор“ в ЧЕЗ Електро България.
 111. Никола Газдов, Председател на Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия (АПСТЕ)
 112. Никола Николов, Gas portfolio manager, MET Energy;
 113. Никола Тошев, Ръководител екип Data Engineering, РОИТИ;
 114. Николай Гавазки, Ръководител отдел „Прогнозиране и балансиращи групи”, „ЧЕЗ Електро България” АД;
 115. Николай Данев, Икономист „Енергетика и отпадъци“, Европейска инвестиционна банка;
 116. адв. Николай Кискинов, Управляващ съдружник, Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“;
 117. инж. Николай Минков, Индустриален клъстер Средногорие
 118. Николай Стефанов, BMS Business Development Executive, Schneider Electric Bulgaria
 119. Николай Стоянов, Направление Сградни технологии, Siemens България
 120. адв. Олег Темников, АД „Волф Тайс“
 121. Олга Стоичкова, заместник-председател на Управителния Съвет на АСБС;
 122. Павел Манчев, Член на управителния съвет на ЕнЕфект;
 123. д-р Павел Шейтанов, Corporate Trader, Vertis
 124. адв. Павлин Стоянов, Право – Енергетика и Технологии, Visiaw;
 125. Петромил Петропавлов, Инженер, енергетик „Балансиращ пазар”, Управление „Електроенергиен пазар“, ЕСО ЕАД;
 126. Петър Георгиев, Ръководител „Стратегия и сътрудничество“, АМПЕКО / съветник на тема Климат, Eurelectric”
 127. Петър Николов, Консултант Business Intelligence, РОИТИ.
 128. Петър Сеизов, старши консултант в denkstatt;
 129. гл.ас. д-р Петър Ташев, Мениджър “Бизнес развитие“, ай-Фасилити ЕООД.
 130. Пиерлуиджи Фрисон, Director Gas Trading, CF Partners (UK);
 131. Инж. Пламен Дилков, Зам.-председател на СД, Български енергиен холдинг (БЕХ) / Изпълнителен директор, България инженеринг;
 132. Пламен Павлов, Председател на Българска газова асоциация
 133. Пламен Панчев, Изпълнителен директор, Тракия икономическа зона;
 134. Пламен Стефанов, Изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на Енерго-Про Енергийни услуги ЕАД;
 135. Полина Петрова, Ръководител отдел „Back office“, АКСПО България;
 136. адв. Радослав Миков, Партньор, Адвокатско дружество „Волф Тайс“
 137. Радослав Рачев, Управител, Пауър Сист ЕООД;
 138. Ралица Василева, Бизнес архитект, SAP Bulgaria;
 139. адв. Ралица Тихова
 140. д-р икон. Розалина Козлева, Управител на Инфрапроект Консулт ЕООД
 141. Росица Чопева, Партньор, xFigure;
 142. Ростислав Йорданов, Управление на инвестиционни проекти, ЧЕЗ ЕСКО България;
 143. д-р Румяна Грозева, Изпълнителен директор, Агенцията за регионално икономическо развитие в Стара Загора;
 144. Светла Манолова, Управител, „СМ Консулта“ ЕООД;
 145. Светослав Бенчев, Българска петролна и газова асоциация (БПГА);
 146. Светослав Иванов, Председател, Българска асоциация „Природен газ“ (БАПГ) / Изпълнителен директор, Овергаз Инк.
 147. проф. д-р Силвия Илиева, директор на институт GATE към СУ
 148. Силвия Павлова MBA CMC, Основател на Проптех България.
 149. Силвия Тодорова, Директор „Икономически и финансови въпроси“, Българска стопанска камара (БСК);
 150. Славчо Нейков, Председател на УС на Институт за енергиен мениджмънт / Експерт по енергийна политика
 151. София Касидова, Вицепрезидент Финанси (CFO), Черноморска банка за търговия и развитие (2005-2010) и Р-л „Стратегически анализи и развитие“, ББР;
 152. инж. Станислав Андреев, Ръководител проекти, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
 153. Стела Ненова, Policy Senior Specialist, ENTSO-E.
 154. д-р инж. Стефан Апостолов, Консултант; Член на УС, ИКЕМ
 155. Стефан Маргенов, експерт търговия с електрическа енергия, MET Energy Trading Bulgaria
 156. Стефан Сулаков, ръководител отдел „Енергийни режими” в Централното диспечерско управление към Електроенергиен системен оператор (ЦДУ на ЕСО ЕАД);
 157. инж. Стоян Манолов, Управител на „М-Газ“ ЕООД
 158. Теодор Бобочиков, Изпълнителен директор, Ентра енерджи;
 159. Теодор Радонов, Ръководител на регионалния офис на Европейска инвестиционна банка в България;
 160. Тодор Матев, Директор „Продажби на дребно“, „ЧЕЗ Електро България“.
 161. Тома Томов, Оперативен ръководител, Българска енергийна търговска платформа.
 162. Тони Петров, Co-Founder and AI Engineer, Grid metrics.
 163. Франсоа Деберг, Country Director Bulgaria – Development Director for Southern Balkans at Veolia (TBC).
 164. Христина Пендичева, Член на СД, Българска фондова борса и държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“, Министерство на финансите;
 165. Цветослав Цачев, Главен инвестиционен консултант, Елана трейдинг .
 166. Чавдар Дойчинов, Ръководител „Стратегическо планиране“, Ритъм-4-ТБ ООД.
 167. Юлиан Попов, Председател на борда на Европейския институт за ефективност на сградите.
 168. Юлия Георгиева, Мениджър „Договори за покупка на природен газ“, Овергаз.
 169. Явор Василев, Управител, Либра Енерджи.
 170. Ясен Георгиев, Изпълнителен директор, Институт за икономическа политика.
 171. Ясен Маданков, Проектен инженер, Филкаб Солар