2 резултати за ден: 07/12/2019

Обучение на сп. „Фасилитис“ – „Фасилити мениджмънт и енергийни услуги“

Списание „Фасилитис“ заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организира на 27 и 28 ноември специализираното обучение ... Вижте повече

Форум „15 години либерализация на електроенергийния пазар – пътят напред“

Списание „Ютилитис“ благодари на г-н Славчо Нейков, Председател на УС в Института за енергиен мениджмънт и член на Държавната комисия за енергийно регулиране (1999 – 2001 г.) за моде... Вижте повече