Обучение на сп. „Фасилитис“ – „Фасилити мениджмънт и енергийни услуги“

Списание „Фасилитис“ заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организира на 27 и 28 ноември специализираното обучение „Фасилити мениджмънт и енергийни услуги“.

Целта на сертификационния курс беше да предостави на участниците от фасилити мениджмънт компании, фасилити мениджмънт отдели, компании-доставчици на услуги и собственици на сгради качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на фасилити мениджмънта.
Обучението беше интерактивно и помогна за обмяната на опит и изграждането на връзки както между самите участници, така и с лекторите и организаторите.

В обучението като участници се включиха представители на ФМ компании и вътрешни ФМ отдели. Те получават сертификати от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В програмата бяха включени следните теми и лектори:

  • Енергийна ефективност. Подобряване на качеството на електрическата енергия и механизми за генериране и търгуване на удостоверения за енергийни спестявания (УЕС) в България – инж. Георги Начев, Мениджър проекти в „България Инженеринг ЕАД“, Управител на Консорциум България Инженеринг ДЗЗД;
  • Системи за управление на енергията съгласно изискванията на БДС EN ISO 50001 и приложението им при фасилити мениджмънта – д-р инж. Здравко Георгиев, Изпълнителен директор, Софена;
  • Либерализация и ритейл пазар на електроенергия – Красимир Живачки, Изп. секретар, Асоциация на търговците на електроенергия в България;
  • Системи за сградна автоматизация – Николай Стоянов, Представител на Оперативно направление Интелигентна инфраструктура (Сградни продукти) в Siemens България;
  • Енергийно-ефективни услуги – същност, видове, етапи, финансиране и качество – Ангел Николаев, Експерт по енергийна политика и икономика, Черноморски изследователски енергиен център – Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ);
  • Управление на сградни активи с Ecostuxure Business Operations – Николай Стефанов, BMS Business Development Executive, Schneider Electric Bulgaria;
  • Фасилити мениджмънт и ЕСКО услуги – Кирил Райчев, Председател на Алианс за енергийна ефективност.