1 резултат за ден: 01/04/2019

Обучение „Борсова търговия с електроенергия в Югоизточна Европа“

На 28 и 29 март 2019 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе четвъртият съвместен сертификационен курс на Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент ... Вижте повече