Обучение „Борсова търговия с електроенергия в Югоизточна Европа“

На 28 и 29 март 2019 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе четвъртият съвместен сертификационен курс на Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“ и списание „Ютилитис“ – „Борсова търговия с електроенергия в Югоизточна Европа“.

В обучението се включиха 25 участници от енергийния отрасъл, сред които мениджъри, експерти, докторанти и студенти.

В програмата на обучението с лекции се включиха:

 • доц. д-р Атанас Георгиев, СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Антони Желязков, Експерт Бизнес развитие, Българска независима енергийна борса ЕАД;
 • адв. Диляна Иванова, Партньор, Адвокатско дружество „Иванова и Иванова“;
 • Константин Делисивков, Изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори;
 • Мартин Бояджиев, Търговски директор на AES България;
 • Мартин Георгиев, Председател на УС, Асоциация на търговците на електроенергия в България;
 • Никола Василски, технически сътрудник, „Енерджи Съплай Грийн“.

В двата дни на обучението основните акценти на лекциите бяха:

 • Регулиране в сектор Електроенергетика;
 • Либерализация на електроенергийния пазар в България;
 • Борсова търговия с електроенергия в Югоизточна Европа;
 • Европейско законодателство в електроенергийните пазари.

Следете и останалите събития на „Ютилитис“ в нашия сайт.