1 резултат за ден: 18/02/2021

Онлайн обучение „Нови изисквания във връзка с прилагане на регламент за прозрачност – REMIT“

На 17 февруари сп. „Ютилитис“ и Центърът за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ проведоха съвместно онлайн обучение с водещи лектори от ене... Вижте повече