1 резултат за ден: 11/01/2020

Обучение „Борсова търговия и управление на небаланси“ в Стопанския факултет на СУ

На 8 и 9 януари в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Обучение „Борсова търговия и управление на небаланси“ –съвместен сертификационен курс на списание ... Вижте повече