1 резултат за ден: 06/10/2017

КЕВР проучва европейския опит за размера на санкциите по REMIT

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проучва европейския опит за нивата на санкциите, налагани по REMIT. Целта е да бъдат определени референтни нива за българския пазар, ... Вижте повече