Можете да разгледате броя на PDF само ако въведете username и password за нашия сайт. Ако нямате потребителско име и парола, моля абонирайте се за сп. Ютилитис от тази страница.

 

Ако загубите паролата си, пишете ни на info@utilities.bg

 

При излизане от сайта, не забравяйте да се отпишете. Достъпът до онлайн архива е възможен само през едно устройство с едно потребителско име и парола в даден момент.

Юни 2021 г.

В броя:

На корицата: Миглена Стоилова, Председател на НС в БГВЕА и член на УС в Национална енергийна камара

Темите:

1) Развитие на ВЕИ в България
Интервю с Миглена Стоилова, Председател на НС в БГВЕА и член на УС в Национална енергийна камара: „Вятърната енергия подпомага конкурентоспособността на икономиката и благосъстоянието на местните общности“
Анализ на Теофана Текелиева-Григорова, Асоциация „Хидроенергия“: Водноелектрическите централи в България пред затваряне

2) Либерализация на електроенергийния пазар
Асоциация на търговците на електроенергия в България: Несигурност на енергийните пазари
Анализ на инж. Георги Самандов, Мост Енерджи АД: Пазар на дребно и предизвикателствата пред търговците
Анализ на Любомира Ганчева: Ролята на ACER и нови законодателни механизми в пазара на електроенергия

3) Технологии и иновации
Анализ от Методия: Цялостни бизнес решения за разширяване на портфолиото с предлагани услуги
Интервю с Йордан Дочев, Роберт Бош ЕООД: „Роберт Бош“ предлага иновативни решения за енергийна ефективност и по-чист въздух
Малинка Николова, БСА: Има ли място за активно следящи фотоволтаични системи у нас?

4) Международно сътрудничество
Анна Димитрова и Михаела Христова представляват България във FEL-100

5) Енергийно право – с подкрепата на Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“
Адв. Николай Кискинов, Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“: Поредна фаза на либерализация на електроенергийния пазар