Можете да разгледате броя на PDF само ако въведете username и password за нашия сайт. Ако нямате потребителско име и парола, моля абонирайте се за сп. Ютилитис от тази страница.

 

Ако загубите паролата си, пишете ни на info@utilities.bg

 

При излизане от сайта, не забравяйте да се отпишете. Достъпът до онлайн архива е възможен само през едно устройство с едно потребителско име и парола в даден момент.

Май 2009 г.

В броя:

На корицата: Ханс тен Берге, Генерален секретар на EURELECTRIC

Темите:

1) Енергийни форуми в София
– Анализ на Атанас Георгиев: Енергийни пазари и инвестиции
– Интервю с Ханс тен Берге: „Прекалено ниските цени не стимулират инвестициите“

2) Ядрена енергетика
– Анализ на Атанас Георгиев: Ядрен ренесанс – по света и у нас
– Новите отбори в ядрената лига

3) Флийт мениджмънт
– Управление и поддръжка на автомобилен парк
– Интервю с Радослав Великов: „В последните години систематизирахме данните за автопарка“

4) Управление на полевия персонал
– Анализ на Йордан Кънчев: Worldwide Officе
– Анализ на Йордан Кънчев: LiveTask
– Геоданни за територията на България

РУБРИКИ

Ютилити мениджър
– Интервю с Бастиан Фишер: „България може да използва решения от други страни“

Енергийна дипломация
– Анализ на Антония Шулекова: Горещи енергийни точки

Околна среда и води
– Интервю с Арно Куртекюис: „За България и останалите страни е важно да се направят анализи разходи/ползи“

ВЕИ
– Земеделски фондове за зелена енергия

Транспорт
– Анализ на Елица Грънчарова: Електрическият транспорт

Природен газ
– Когенератори за жилищни сгради

Риск мениджмънт
– Анализ на Венцислав Топузов: Оценка на риска в нисколиквидни пазари

Управление на отпадъците
– Кризисен щаб или дългосрочни решения?

Енергийна ефективност
– Интервю с инж. Христо Христов: „Енергийната ефективност може да е двигател за икономиката“

Е-ЮТИЛИТИС

-Why Nuclear

СЪБИТИЯ

– Енергиен мениджмънт на предприятията
– Русия предложи проект за нова Енергийна харта
– Енергоефективно топлоснабдяване
– Конгрес и изложение за ЕЕ и ВЕИ
– Интегрирани решения за ютилити компании
– Мениджърите

Харесайте ни във Facebook

Widget Område

Please login and add some widgets to this widget area.