Можете да разгледате броя на PDF само ако въведете username и password за нашия сайт. Ако нямате потребителско име и парола, моля абонирайте се за сп. Ютилитис от тази страница.

 

Ако загубите паролата си, пишете ни на info@utilities.bg

 

При излизане от сайта, не забравяйте да се отпишете. Достъпът до онлайн архива е възможен само през едно устройство с едно потребителско име и парола в даден момент.

Септември 2008 г.

В броя:

На корицата: Кирил Здравков, изпълнителен директор на „ЕКОПАК България“

Темите:

1) Околна среда и отпадъци
– Анализ на Петър Ташев: Отпадъците – шоуто продължава
– Интервч с Кирил Здравков: „Необходимо е разширяване на партньорството с общините“
– Анализ на Гергана Матева: Компостирането
– Инж. Емил Андронов, Специализиран редактор, Сп. ProPACK: Многоликата война с отпадъците от опаковки
– Анализ на ДП РАО: Напредва проектът за изграждане на НХ РАО
– Анализ на Людмила Златева: На думи и на дела
– Да запазим света за бъдещите поколения

2) Управление на човешките ресурси
– Анализ на Атанас Георгиев: Нарастваща възвращаемост от човешкия капитал
– Интервю с Милена Накова: Все по-трудно се намират квалифицирани кадри в енергийния бранш
– Професионални обучения от „Юкономикс”
– Анализ на Йордан Кънчев: Ранен старт

3) Образование
– Анализ на Антония Шулекова: Енергетиката на новото време
– Стоян Турлаков, младши експерт, отдел „Кадрови резерв”, „Овергаз инк.” АД: Пътят от книгите до практиката

РУБРИКИ

Ютилити мениджър
– Интервю с Петър Чаракчиев: Енергетиката и ютилити секторите са стабилизиращ фактор за Словакия

Енергийна политика
– Интервю с Валентин Иванов: Пари от бюджета се харчат за енергийни обследвания без ефект
– Анализ на Валентин Петров: Ядрени стратегии

Транспорт
– Паркоместа@София.net

Телекомуникации
– Анализ на Валентин Петров: „Ало” с отзвук до Лондон

Природен газ
– Анализ на Йордан Кънчев: Какво ще тече по „Набуко“?
– Интервю с Пламен Павлов: Обслужваме отдалечени от газопреносната мрежа обекти
– Анализ на Йордан Кънчев: NATGAS

Улично осветление
– Анализ на гл. ас. д-р инж. Вълчан Георгиев: Светодиоди и улично осветление

Електроенергетика
– Анализ на Йордан Кънчев: Еволюцията на разпределеното производство
– „Е.ОН България” оптимизира разходи
– Анализ на Атанас Георгиев: Българска книга за либерализацията

Технологии
– Дисплеи Magelis

ВЕИ
– Анализ на Виктор Гърбев: Енергетика 2.0.

CRM
– Анализ на Соня Георгиева: Моля, свържете ме с енергото

Инфраструктура
– Анализ на Борислав Борисов, Инженер-геолог (бакалавър и магистър) в момента магистрант по „Подземно строителство” в МГУ „Св. Неофит Рилски”: Подземни хидроизолации

Устойчиво развитие
– Екологичен асфалт

История
– Анализ на ст.н.с. инж. Мире Спиров: Електрификацията в България
– Анализ на Огнян Данчев, докторант в ТУ – София, кат. „Хидро-аеродинамика и хидравличнимашини”: Исторически сведения за вятърните турбини

Е-ЮТИЛИТИС

– Xyta.gr Tools