Можете да разгледате броя на PDF само ако въведете username и password за нашия сайт. Ако нямате потребителско име и парола, моля абонирайте се за сп. Ютилитис от тази страница.

 

Ако загубите паролата си, пишете ни на info@utilities.bg

 

При излизане от сайта, не забравяйте да се отпишете. Достъпът до онлайн архива е възможен само през едно устройство с едно потребителско име и парола в даден момент.

Юни 2007 г.

В броя:

На корицата: Сашо Дончев, изпълнителен директор на „Овергаз“

Темите:

1) Икономика на топлоенергетиката
– Анализ на Светлана Ненова: Има ли бъдеще централизираното топлоснабдяване
– Интервю с Сашо Дончев, изпълнителен директор на „Овергаз“: „Няма по-ефективен и по-екологичен енергиен ресурс от природния газ“
– Интервю с Йордан Радев, председател на борда на директорите на Черноморска технологична компания: „Природният газ е инвестиция, която много бързо се възвръща“
– Интервю с Франк Женен, изпълнителен директор на „Далкия България“: „Основен наш приоритет е подобряването на екологичните показатели“

2) Фактуриране и управление на вземанията
– Анализ на Венцислав Топузов: Софтуер за фактуриране
– Анализ на Петър Ташев: Събираемостта е важна за финансите на компанията
– Анализ ан Христо Димитров: Съвременен интернет билинг
– „ЕОС Матрикс България“ покрива целия цикъл по събиране на вземания
– Анализ на Петър Ташев: Как да превърнем плащанията към доставчици в приходен център

3) ERP
– Анализ на Елена Петкова: Интегрираност, гарантираща удовлетворяване на изискванията
– Анализ на Елена Петкова: SCM – управление на веригите за доставки
– „Енел Марица-изток 3“ подобрява финансовата си ефективност с ERP

РУБРИКИ:

Регуация
– Определяне на преференциална цена за електроенергията от вятъра
– Анализ на Атанас Георгиев: Новите правила за търговия

Енергийна ефективност
– Интервю с Ст.н.с.инж. Иван Шишков, изпълнителен директор на СОФЕНА: „Ще започнем промяна в мисленето на потребителите“

ГИС
– Анализ на Пламен Доков, „Каниско“ ЕООД: Предизвикателства пред ГИС в ютилити компаниите

Човешки капитал
– Анализ на Атанас Георгиев: Подкрепа за местната общност в Козлодуй

Мениджмънт
– Sarbanes-Oxley Act – в отговор на финансовите злоупотреби
– Интервю с Ян Скварил, директор на отдел „Управленско консултиране“, „Делойт България“: Инвестициите в персонала са с добра възвращаемост

Банкиране
– Анализ на Лили Границка: Шест банки отпускат кредити енергийна ефективност
– ФЕЕИ с първи ЕСКО договор в промишлеността

Измерване
– Пилотен проект за двумесечно отчитане
– Контрол на качеството на електрическата енергия

CRM
– Анализ на Жанина Кънева: Основните причини за смяна на доставчика

Корпоративна Социална Отговорност
– Анализ на Петя Дянкова: Бизнес етика в ютилити сектора

Маркетинг
– Анализ на Венцислав Топузов: Алтернативни енергийни продукти

Пощенски услуги
– Анализ на Моника Моралийска: Европейска политика в пощенския сектор

Управление на отпадъците
– Анализ на Петър Ташев: Информационните технологии в управлението на отпадъците

 

Харесайте ни във Facebook

Widget Område

Please login and add some widgets to this widget area.