Можете да разгледате броя на PDF само ако въведете username и password за нашия сайт. Ако нямате потребителско име и парола, моля абонирайте се за сп. Ютилитис от тази страница.

 

Ако загубите паролата си, пишете ни на info@utilities.bg

 

При излизане от сайта, не забравяйте да се отпишете. Достъпът до онлайн архива е възможен само през едно устройство с едно потребителско име и парола в даден момент.

Април 2007 г.

В броя:

На корицата: Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката

Темите:

1) Икономика на ядрената енергетика
– Интервю с Иван Генов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй“: „Обучението на персонала за АЕЦ „Белене“ трябва да стане в АЕЦ „Козлодуй““
– Интервю с Д-р Сергей Цочев, председател на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР): „България има над 130 реактор-години опит в ядрената енергетика“
– Анализ на Валентин Рибарски, Ръководител на управление „Извеждане от експлоатация” в АЕЦ „Козлодуй”: Непрекъснатият демонтаж
– Анализ на Инж. Людмил Стоянов, изп. директор на „Строително-монтажни дейности“, „Енемона“ АД: „Енемона“ АД продължава ползотворното си сътрудничество с АЕЦ „Козлодуй“ и през 2007 г.
– Анализ на Митко Янков, Директор „Безопасност и качество” в АЕЦ „Козлодуй”: Системите за безопасност в атомната централа
– Интервю с Джурица Танкосич, управител на „Парсънс И енд Си България: „Ние участваме в два от петте проекта за нови АЕЦ в Европа“
– Интервю с Румен Овчаров, министър на икономиката и енергетиката: „Предимствата на България от използването на ядрена енергия са стратегически“

2) Електроенергийни борси
– Мнението на експертите за създаване на енергийна борса в България
– Анализ на Христина Кръстева: Европейската енергийна борса

3) ГИС
– Център за географски информационни системи и услуги
– Анализ на отдел „Активи“, „Софийска вода“ АД: Данните в ГИС на „Софийска вода“ АД – произход, точност, достоверност, бъдеще
– Поддържане на актуална адресна информация
– Интервю с Димитър Жечев, управител на ГЕОДИС БЪЛГАРИЯ ЕООД: „Европейски опит в набирането на данни за ютилити ГИС“
– Изпитай своя следващ проект

РУБРИКИ:

Инвестиции
– Интервю с Ервин Хюбер, министър на икономиката, инфраструктурата, транспорта и технологиите на Бавария: „България може да партнира с Бавария за енергетиката и инфраструктурата“

Измерване
– Интервю с Проф. д.т.н. Христо Радев, председателна Съюза на метролозите в България: „Интересът към метрологията нараства в световен мащаб“

Мениджмънт
– Анализ на Венцислав Топузов: Аутсорсинг на бизнес процеси – защо и на каква цена
– Внедряване на ARIS в големите компании

ВЕИ
– Анализ на Радостина Тодорова: Проектно финансиране на вятърна централа

ПЧП
– Анализ на Веселин Ганчев: Европейските правила за ПЧП
– Интервю с Щефан Едер, партньор, ръководител „Финансиране и проекти”, EMEA, „Ди Ел Ей Пайпър Вайс-Тесбах“: „ПЧП трябва да са справедливи – с баланс между риска и разходите“

Управление на отпадъците
– Анализ на Петър Ташев: ЕС гласува за намаляване на отпадъците

Организации
– Интервю с Удо Фьолкер, координатор на бордана Европейския делови конгрес: „Образованието и ВЕИ са важни за нас“

Клиенти
– Анализ на Жанина Кънева: Бъдещият модел на клиентско обслужване в ютилити компаниите

Управление на риска
– Анализ на Руси Русев, Marsh Risk Consulting: Въздействието от въвеждането на REACH върху управлението на рисковете във фирмата

Регулация
– Анализ на Инж. Валерий Влъчков, член на ДКЕВР: Роля на регулатора в новата енергийна политика на ЕС

Телекомуникации
– Анализ на Моника Моралийска: Настъпването на широколентовия интернет продължава

Енергийна ефективност
– Интервю с Петър Георгиев, „Шнайдер електрик България“: „Предлагаме цялостна концепция за енергоефективни решения“

Инженеринг
– Анализ на Нонка Рядкова: Точно навреме!

ОБРАЗОВАНИЕ

– Стажантските програми вече не са изключение, а традиция

СЪБИТИЯ

– Либерализация на енергийния пазар
– Управление на сгради и съоръжения
– И съседните страни подкрепиха АЕЦ „Козлодуй“