Зарежда Събития
 • Това събитие е минало събитие.

Сертификационен курс „Борсова търговия с електроенергия в Югоизточна Европа“

Детайли

Начало:
28 март, 2019 г.
Край:
29 март, 2019 г.
Категория за Събитие:

Организатори

Ютилитис
ЦОУ (Стопански факултет на СУ)

Място

Стопански факултет, СУ
бул. "Цариградско шосе" № 125, блок 3 (Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски")
София, 1113 България
+ Google Map
View Място Website

Списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира

СЕРТИФИКАЦИОНЕН КУРС

„Борсова търговия с електроенергия в Югоизточна Европа“

който ще се проведе на 28 и 29 март 2019 г.

Целта на сертификационния курс е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на електроенергийните пазари.

За да бъдат постигнати гореописаните цели, ние от сп. „Ютилитис“ и от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, разчитаме на лектори, които имат дългогодишен експертен опит и знания в областта на мениджмънта в енергетиката.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основните теми на обучението са:

 • Либерализация на електроенергийния пазар
 • Борсова търговия с електроенергия в Югоизточна Европа
 • Европейско законодателство в електроенергийните пазари

 

Програма

28.03.2019 г
Либерализация на електроенергийния пазар в България
09:30 – 11:00
Енергийно регулиране и електроенергийни пазари
доц. д-р Атанас Георгиев / СУ „Св. Климент Охридски“
11:30 – 13:00
Договори, риск мениджмънт и сетълмент в европейските енергийни пазари
Мартин Георгиев / Председател на УС, Асоциация на търговците на електроенергия в България
14:00 – 15:30
Правила за регистрация и участие в сегментите на БНЕБ
Антони Желязков / Експерт Бизнес развитие, Българска независима енергийна борса ЕАД
16:00 – 17:30
Пазар ден-напред, пазар в рамките на деня и плаформа за двустранни договори
Антони Желязков / Експерт Бизнес развитие, Българска независима енергийна борса ЕАД

 

29.03.2019 г.
Борсова търговия с електроенергия

09:30 – 11:00
Търговия с електроенергия от ВЕИ
Мартин Бояджиев / Търговски директор на AES България
11:30 – 13:00
Регламентът REMIT и задълженията на търговските участници
адв. Диляна Иванова / Партньор, Адвокатско дружество „Иванова и Иванова“
14:00 – 15:30
Участие на индустриални енергийни потребители в борсовия пазар
Константин Делисивков / Изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори
16:00 – 17:30
Ценова динамика в регионалните борсови пазари на Югоизточна Европа
Никола Василски / технически сътрудник, „Енерджи Съплай Грийн“

 

Лектори

 

 • доц. д-р Атанас Георгиев СУ Св. Климент Охридски
  Доц. д-р Атанас Георгиев е Зам-декан, Ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и Директор на магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Доц. Георгиев е и издател и гл. редактор на бизнес-изданията за енергетика и комунални услуги списание „Ютилитис“ и Publics.bg.

  Защитава дисертация на тема „Институционалната независимост на националния енергиен регулатор в България“ и е завършил магистратури по „Енергийна икономика“ и по „Финанси и банково дело“ в СУ. Преподава в курсове на Дипломатическия институт към МВнР на Република България и е автор на множество публикации за енергийния отрасъл.

  Атанас е посетил редица специализации във водещи институции: IVLP/Global Energy Security на Държавния департамент на САЩ, Россотрудничество, Public Utility Research Center (Флорида), Florence School of Regulation и др. Член е на International Association for Energy Economics. Член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет и член на УС в Българската асоциация за управление и поддръжка на активи и съоръжения (БАУПАС). Консултант по преструктуриране в енергетиката в Юкономикс (2005-2009 г.) и в „Пъблик сървисис“ (от 2010 г. досега).

 

 

 

 • Антони Желязков Експерт Бизнес развитие, Българска независима енергийна борса ЕАД

  Антони Желязков завършва бакалавърска степен и магистърска степен по Международни икономически отношения в МГИМО – Москва. Завършил е и магистърска степен по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

  В момента е и докторант в Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопанския факултет на СУ.

  В Българска независима енергийна борса ЕАД работи от 2015 г., като първоначално е в отдел Пазарни операции, от 2017 г. е в отдел Проекти.
  Преди това е работил в „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и в Райфайзенбанк.

 

 

 

 • Константин Делисивков Изпълнителен директор и Член на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори

  Магистър по Енергийна икономика и дипломация от Московския държавен университет международни отношения (МГИМО) и Университета в Будо, Норвегия. Докторант е в катедра Икономика и управление по отрасли (енергетика) в Стопански факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Участва активно в развитието на регулаторната рамка за либерализация на пазарите на електроенергия и природен газ. През 2012 г. ръководи проект за проучване на потенциала за газификация на регион централно Средногорие.

  От 2010 г. участва активно в процеса на формиране, представителство и защита на асоциирания интерес на енергоинтензивните индустрии в България, като заема длъжността изпълнителен секретар на БФИЕК. От март 2012г. е изпълнителен директор на БФИЕК.

  Като заместник-министър на енергетиката в служебното правителство в началото на 2017 г. Константин Делисивков отговаря за ресорите „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“, „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ и „Енергийни проекти и международно сътрудничество“.

  Владее английски, немски и руски език.

 

 

 

 • Мартин Георгиев Председател на УС, АТЕБ

  Мартин Георгиев е прокурист на Алпик Енергия България ЕООД, регионален мениджър за Южни Балкани в Алпик и председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България. Преди да се присъедини към Алпик, е работил като Мениджър Ключови клиенти в Aare-Tessin Ltd. for Electricity (Atel) в централата на холдинга в Швейцария. Преди това е заемал длъжността Програмен мениджър в Юкономикс. Има практика като консултант в либерализацията на електроенергийния пазар в България и специализация в областта на икономика и управление в енергетиката. Сертифициран спот търговец от Европейската Енергийна Борса (EEX) и член на борсовия съвет към БНЕБ. Завършва магистърска степен по Автоматика, информационна и управляваща техника в Технически Университет – София и Executive MBA в Американски Университет в България.

 

 

 

 • Мартин Бояджиев Търговски директор на AES България

  Мартин Бояджиев е Търговски директор на AES България от 2017 г. Той се присъединява към екипа на компанията през 2009 г. като Мениджър Финансово планиране и анализи. През 2014 г. заема позицията Мениджър Бизнес анализи в търговски отдел на компанията.

  Преди AES Мартин Бояджиев има дългогодишен опит в сферата на финансовия и търговския анализ в телекомуникационните компании Орбител и Евроком Кабел Мениджмънт България. Завършил е специалност „Икономика“ в Стопански факултет на Софийски университет.

 

 

 

 • адв. Диляна Иванова Партньор, Адвокатско дружество „Иванова и Иванова“

  Диляна Иванова е магистър по право на СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат, член на Софийска адвокатска колегия.

  Предоставя правни услуги на инвеститори, търговски дружества, държавни органи и неправителствени сдружения в областите на енергийното, търговското и облигационно право, строителството (включително по условията на FIDIC), конкурентно право, банкови сделки и финансови инструменти, обществени поръчки, административно право.
  Притежава дългогодишен опит в енергетиката.

  Осъществява процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела и арбитраж.

  Сертифициран медиатор.

 

 

 

Регистрация

Краен срок за регистрация: 26 март 2019 г.

 

Регистрираните участници в курса ще получат безплатно и следните две книги

Атанас Георгиев – Регулирани услуги, пазари и ценообразуване (2014 г.) – PDF

Атанас Георгиев – Икономика на енергийните ресурси (2016 г.) – с твърди корици
Поръчване на книгата

 

144 лв.

Такса за участие за студенти и докторанти

288 лв.

Такса за участие за 1 участник от организация

222 лв.

За един участник при >1 регистрации от една организация

* Всички цени са с включен ДДС

РЕГИСТРАЦИЯ