Зарежда Събития
 • Това събитие е минало събитие.

Шеста лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“

Детайли

Начало:
30 август, 2023 г.
Край:
31 август, 2023 г.
Категория за Събитие:
Уебсайт:
https://www.publics.bg

Организатори

Ютилитис
ЦОУ (Стопански факултет на СУ)

Място

Стопански факултет, СУ
бул. "Цариградско шосе" № 125, блок 3 (Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски")
София, 1113 България
+ Google Map
View Място Website

Списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

организира

ШЕСТА ЛЯТНА ШКОЛА

„Мениджмънт в енергетиката“

която ще се проведе ПРИСЪСТВЕНО на 30-31 август 2023 г.
в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ()

 

Спонсори на Лятната школа

 

.

 

Партньори на лятната школа

.

Целта на лятната школа е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на мениджмънта в енергийния отрасъл. Допълнително, чрез висока интерактивност целим обучението да служи за възможност за обмяна на опит и изграждане на връзки, както между самите участниците, така и между различните лектори, спонсори и организатори.

Участници в лятната школа в предходните издания бяха студенти, докторанти, млади експерти, мениджъри, и служители в областта на сферата на услугите от общ интерес, финансови организации, ИТ компании, представители на държавни институции и други.

И тази година студенти и докторанти от специализирани програми ще бъдат поканени да вземат участие без такса.

За да бъдат постигнати гореописаните цели, ние от сп. „Ютилитис“ и от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, разчитаме на лектори, които имат дългогодишен експертен опит и знания в областта на мениджмънта в енергетиката.

Предишните издания на лятната школа се проведоха с подкрепата на редица водещи енергийни компании. Вижте страниците на лятната школа през 2022 г., 2021 г., 2020 г., 2019 г. и 2018 г..

 

При успешно завършване на обучението участниците ще получат СЕРТИФИКАТ от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Програма

30.08.2023 г.
сряда
09:15 – 09:30
Посрещане на място
Стопански факултет –
09:30 – 10:15
Официално откриване на 6-а лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ и представяне на участниците
доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на СУ и представители на компаниите-спонсори
10:15 – 11:00
Виртуален газопровод – развитие на пазара на компресиран природен газ в ‎България
инж. Стоян Манолов, Управител на „М-Газ“ ЕООД
11:30 – 12:15
Регулаторни особености на инвестициите във ВЕИ
Калоян Стайков, Главен икономист, Институт за енергиен мениджмънт
12:15 – 13:00
Лицензиране в енергетиката
адв. Николай Кискинов, Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов”
14:00 – 14:45
Алгоритмизация на управлението на енергийни ресурси
Венцислав Топузов, Управляващ съдружник и главен консултант в ROITI; Иван Дочев, Senior Data Scientist, ROITI
14:45 – 15:30
Ролята на НЕК в електроенергийната система и декарбонизацията в страната
инж. Мартин Георгиев, Изпълнителен директор на НЕК ЕАД
15:45 – 16:30
Добавената стойност на големите данни в енергетиката
проф. д-р Силвия Илиева, директор на институт GATE към СУ и проф. д-р Десислава Петрова-Антонова – ръководител на научна група Управление на големи данни в GATE
16:30 – 17:15
Отражение на пазара на емисии върху енергийните компании
д-р Павел Шейтанов, Corporate Trader, Vertis

 

31.08.2023 г.
четвъртък
09:30 – 10:15
Регистрационни и лицензионни режими в сектора „Течни горива“
Светослав Бенчев, главен юрист, Българска петролна и газова асоциация
10:15 – 11:00
Развитие на електроенергийния пазар в България
Антони Желязков – ръководител отдел Пазарни операции, Българска независима енергийна борса ЕАД
11:30 – 12:15
4D трансформация в електроенергетиката
Карел Крал, Главен изпълнителен директор на „Електрохолд България“
12:15 – 13:00
Перспективи пред ядрената енергетика
д-р инж. Ивайло Найденов, Изп. директор на БФИЕК и преподавател в Стопански факултет, СУ
14:00 – 14:45
Основни аспекти на енергийните и климатични модели: Ключови концепции и принципи
гл.ас. д-р Мария Трифонова, Координатор на маг. програма „Енергийни пазари и услуги“, Стопански факултет, СУ
14:45 – 15:30
Енергиен преход към възобновяема енергия и ролята на технологиите за съхранение на енергия
Марияна Янева, Директор Политики, Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ)
15:45 – 16:30
Индустрия, енергетика и климат: Поглед в огледалото и по пътя напред към 2050 г.
инж. Николай Минков, Индустриален клъстер Средногорие
16:30 – 17:00
Закриване и връчване на сертификати на участниците
доц. д-р Атанас Георгиев, гл. редактор, сп. „Ютилитис“

Лектори

Сред лекторите тази година са:

 • доц. д-р Атанас Георгиев – декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
 • инж. Мартин Георгиев, Изпълнителен директор на НЕК ЕАД
 • Венцислав Топузов, Управляващ съдружник и главен консултант в ROITI
 • Иван Дочев, Senior Data Scientist, ROITI
 • Антони Желязков – ръководител отдел Пазарни операции, Българска независима енергийна борса ЕАД
 • адв. Николай Кискинов, Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов”
 • Светослав Бенчев, главен юрист, Българска петролна и газова асоциация
 • проф. д-р Силвия Илиева, директор на институт GATE към СУ
 • Карел Крал, Главен изпълнителен директор на „Електрохолд България“
 • инж. Стоян Манолов, Управител на „М-Газ“ ЕООД
 • д-р инж. Ивайло Найденов, Изп. директор на БФИЕК и преподавател в Стопански факултет, СУ
 • проф. д-р Десислава Петрова-Антонова – ръководител на научна група Управление на големи данни, институт GATE към СУ
 • Калоян Стайков, Главен икономист, Институт за енергиен мениджмънт
 • гл.ас. д-р Мария Трифонова, Координатор на маг. програма „Енергийни пазари и услуги“, Стопански факултет, СУ
 • д-р Павел Шейтанов, Corporate Trader, Vertis
 • Марияна Янева, Директор Политики, Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ)
 • инж. Николай Минков, Индустриален клъстер Средногорие

 

Вижте повече за предишните издания на школата

Пета лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ – 2022 г. Четвърта лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ – 2021 г. Трета лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ – 2020 г. Втора лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ – 2019 г. Първа лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ – 2018 г.

 

Регистрация

Краен срок за регистрация: 28 август 2023 г.

0 лв.*

Такса за участие за студенти и докторанти
* пишете до info@utilities.bg с три имена, дата и място на раждане, CV и кратко мотив. писмо преди 26.08.2023 г.
(С предимство ще бъдат одобрени кандидатури на студенти от специалности, свързани с енергетиката)

300 лв.

Такса за участие за 1 участник от организация

270 лв.

За един участник при 1+ регистрации от една организация

Всички цени са с включен ДДС

 

РЕГИСТРАЦИЯ