Зарежда Събития
 • Това събитие е минало събитие.

Лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“

Детайли

Начало:
19 септември, 2018 г.
Край:
21 септември, 2018 г.
Категория за Събитие:

Организатори

Ютилитис
ЦОУ (Стопански факултет на СУ)

Място

Стопански факултет, СУ
бул. "Цариградско шосе" № 125, блок 3 (Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски")
София, 1113 България
+ Google Map
View Място Website

Списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира

ЛЯТНА ШКОЛА

„Мениджмънт в енергетиката“

която ще се проведе от 19.09.2018 г. до 21.09.2018 г.

Целта на лятната школа е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на съвременните предизвикателства пред мениджмънта в енергийния отрасъл.

Участници в семинара ще бъдат студенти, докторанти, млади експерти от енергийни компании, мениджъри от енергийни и ютилити компании, финансови организации, ИТ компании, както и представители на държавни институции и други.

За да бъдат постигнати гореописаните цели, ние от сп. „Ютилитис“ и от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, разчитаме на лектори, които имат дългогодишен експертен опит и знания в областта на мениджмънта в енергетиката.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основните теми на обучението са:

 • Основи на енергийното регулиране и ценообразуване
 • Финансиране и инвестиции
 • Мениджмънт на енергийни и ютилити компании

Генерални спонсори

 

Спонсор

Партньор

 

Програма

19.09.2018 г
Основи на енергийното регулиране и ценообразуване
09:30 – 10:30
Приветствия от официалните спонсори на събитието
– Шнайдер Електрик България
– АЕЦ „Козлодуй“
– Ей И Ес България
– Асоциация на търговците на електроенергия в България
10:30 – 11:45
Представяне на EcoStruxure Platform на Шнайдер Електрик
Добри Икономов и Мирослав Ризов / Шнайдер Електрик
12:00 – 13:00
Теория и принципи на енергийното регулиране
доц. д-р Атанас Георгиев / СУ Св. Климент Охридски“
14:00 – 15:30
Национално законодателство в енергетиката: Основи
Николай Кискинов / Управляващ съдружник АД „Владимиров Кискинов“
16:00 – 17:30
Европейски регламенти за енергийния отрасъл
Николай Кискинов / Управляващ съдружник АД „Владимиров Кискинов“

 

20.09.2018 г.
Финансиране и инвестиции

09:30 – 11:00
Проектен казус за финансиране на ВЕИ
Мартин Бояджиев / Търговски мениджър на AES България
11:30 – 13:00
Инструменти на проектното финансиране
Васил Караиванов / Асистент в Стопански факултет, СУ Св. Климент Охридски“
14:00 – 15:30
Проектно оценяване
д-р Розалина Козлева / Управител на Инфрапроект консулт ЕООД
16:00 – 17:30
Проектно финансиране в енергетиката
Иван Цанков / Изп. директор на AES България

 

21.09.2018 г.
Мениджмънт на енергийни и ютилити компании

09:30 – 11:00
Управление на активите и поддръжката в ютилити компании
д-р Ивайло Касчиев / Директор на Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ – КЕВР
11:30 – 13:00
Управление на активите и поддръжката в енергийни мрежи
д-р Стефан Апостолов / Член на УС на Индустриален клъстер „Електромобили“
14:00 – 15:30
Електроенергиен пазар и регулации
Мартин Георгиев / Председател на АТЕБ
16:00 – 17:30
Управление на взаимоотношенията с клиенти
Тодор Матев / Директор Продажби на дребно, ЧЕЗ Електро България АД

 

 

Лектори

 

 • доц. д-р Атанас Георгиев СУ Св. Климент Охридски
  Доц. д-р Атанас Георгиев е Зам-декан, Ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и Директор на магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Доц. Георгиев е и издател и гл. редактор на бизнес-изданията за енергетика и комунални услуги списание „Ютилитис“ и Publics.bg.
  Защитава дисертация на тема „Институционалната независимост на националния енергиен регулатор в България“ и е завършил магистратури по „Енергийна икономика“ и по „Финанси и банково дело“ в СУ. Преподава в курсове на Дипломатическия институт към МВнР на Република България и е автор на множество публикации за енергийния отрасъл.
  Атанас е посетил редица специализации във водещи институции: IVLP/Global Energy Security на Държавния департамент на САЩ, Россотрудничество, Public Utility Research Center (Флорида), Florence School of Regulation и др. Член е на International Association for Energy Economics. Член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет и член на УС в Българската асоциация за управление и поддръжка на активи и съоръжения (БАУПАС). Консултант по преструктуриране в енергетиката в Юкономикс (2005-2009 г.) и в „Пъблик сървисис“ (от 2010 г. досега).

 

 

 

 • Васил Караиванов Асистент в Стопански факултет на СУ Св. Климент Охридски

  Васил Караиванов е лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Има 16-годишен опит на финансовите пазари, от които над 13 години като управител и член на управителни органи на небанкови финансови институции. Също е бил ръководител и финансов мениджър на проекти в областта на реформата във ВиК сектора, културното наследство и екологията, финансирани от програми на ЕС и други фондове. От 2001 г. Васил е асистент в Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ където преподава Теория и управление на инвестициите, Проектно финансиране, Пари и банки и др. Лектор е в множество курсове за финансов анализ, бизнес планиране, финансово управление и инвестиции. Също така е управител на „Юропиън Програм Адвайзъри“ ЕООД, управител и инвестиционен консултант в ИП „Матадор прайм“ ООД и член на СД на Джереми България ЕАД. От 20 март 2017 г. е избран за председател на Съвета на директорите на „София Тех Парк“ АД.

 

 

 

 • Добромир Икономов Мениджър Сектор Енергетика Schneider Electric

  Роден 1973 година. Завърша средното си образование в ОТЕА”С.М. Киров” в София и висше образование в ТУ София, Франкофонски факултет.
  Работил е като Мениджър КИПиА в СТИНД София и Арева ТиД – Мениджър Индустриални решения. В Schneider Electric България изпълнява длъжността Търговски инженер – Мениджър Сектор Енергетика. Работи с електроразпределителни и електропреносни дружества, производители на електроенергия и големи индустриални производители. С реализирани проекти в областта на енергийната ефективност в управлението на тези дружества. Сертифициран от Schneider Еelectric за платформата EcoStruxure Grid.

 

 

 

 • д-р Ивайло Касчиев Директор на Главна дирекция Водоснабдителни и канализационни услуги - КЕВР

  Ивайло Касчиев има докторска степен по Икономика и управление от Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, където е завършил и магистратура по Стратегическо управление. Придобил е и магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от City University of Seattle, както и сертификат за Project Management Professional от Project Management Institute.
  Работил е в „Софийска вода“ АД през периода 2003-2013 г., където последователно е заемал ръководни длъжности в дирекции Обслужване на клиенти, Експлоатация и поддръжка, Капиталова програма и Управление на мрежата. Ръководил е дейности по проучване и оценка на активите, стратегическо и инвестиционно планиране, бизнес планиране, управление на водопроводната мрежа, намаляване загубите на вода и други.
  От 2013 г. работи в Комисията за енергийно и водно регулиране, първо като началник отдел „Цени и бизнес планове – ВиК услуги“, а в последствие като директор на главна дирекция „ВиК услуги“, като ръководи дейностите по изготвяне на проекти на нормативни актове и даване на указания по тяхното прилагане, проучване и анализ на бизнес планове и ценови заявления на ВиК оператори, изготвяне на сравнителни анализи на ВиК сектора, извършване на контролни дейности и работа по жалби на потребители.
  От 2016 г. председателства Institutional Governance and Regulations specialist group в Международната водна асоциация (IWA). Участва активно в различни работни групи на Мрежата на европейските водни регулатори WAREG.

 

 


 • Иван Цанков Изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България

  Иван Цанков пое поста „Изпълнителен директор“ на ЕЙ И ЕС България през юни 2017 г. Той се присединява към екипа на компанията през 2006 г, като година след това става нейн главен финансов директор. През 2013 г. заема позицията Главен търговски директор на компанията. Господин Цанков има солиден финансов и лидерски опит, натрупан в „Петрол“, както и във водещите консултантски компании Arthur Andersen и Deloitte. Завършил “Счетоводство“ в УНСС, специализирал е в Darden School of Business, Университет Вирджиния, САЩ. Пълноправен член е на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители, Великобритания (ACCA).

 

 

 

 • Мартин Бояджиев Търговски мениджър на ЕЙ И ЕС България

  Мартин Бояджиев е на позиция Търговски мениджър на Ей И Ес България от 2017г. Той се присъединява към екипа на компанията през 2009г. като Мениджър Финансово планиране и анализи. През 2014 г. заема позицията Мениджър Бизнес анализи в търговски отдел на компанията. Преди Ей И Ес господин Бояджиев има дългогодишен опит в сферата на финансовия и търговския анализ в телекомуникационните компании Орбител и Евроком Кабел Мениджмънт България. Завършил е специалност „Икономика“ в Стопански факултет на Софийски университет.

 

 


 • Мартин Георгиев Председател на Асоциация на търговците на електроенергия в България

  Мартин Георгиев е прокурист на Алпик Енергия България ЕООД, регионален мениджър за Южни Балкани в Алпик и председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България. Преди да се присъедини към Алпик, е работил като Мениджър Ключови клиенти в Aare-Tessin Ltd. for Electricity (Atel) в централата на холдинга в Швейцария. Преди това е заемал длъжността Програмен мениджър в Юкономикс. Има практика като консултант в либерализацията на електроенергийния пазар в България и специализация в областта на икономика и управление в енергетиката. Сертифициран спот търговец от Европейската Енергийна Борса (EEX) и член на борсовия съвет към БНЕБ. Завършва магистърска степен по Автоматика, информационна и управляваща техника в Технически Университет – София и Executive MBA в Американски Университет в България.

 

 • Мирослав Ризов Инженер Релейни защити и Автоматизация в Schneider Electric

  Роден е 1986 г. в гр. София. Завършва средното си образование в Национална Природо-математическа гимназия акад. Любомир Чакалов и висше в ТУ София с бакалавър Електро-Енергетика и Електрообзавеждане и магистър Централи и Подстанции. Работи в Три Ел като  проектант. В Schneider Electric е от 7 години като PAE Energy Automation _ Инженер Релейни защити и Автоматизация.

 

 

 

 

 • Николай Кискинов Управляващ съдружник АД Владимиров Кискинов

  Николай Кискинов е Учредител и Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“ от януари 2014 г. Преди това е работил като адвокат в адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“. Също така е бил Енергиен експерт на членовете на Европейския парламент през периода Октомври 2008 до март 2009.

  Завършил е Софийски университет „Св. Климент Охридски“ специалност „Право“ с Факултетна награда за най-висок успех по време на следването.

 

 


 • д-р икон. Розалина Козлева Управител на Инфрапроект Консулт ЕООД

  Д-р икон. Розалина Козлева е управител на компанията с 30-годишен професионален опит и 15-годишен опит в подготовка, оценяване и управление на инвестиционни проекти, включително такива финансирани със средства на Европейския съюз. Участвала е в подготовката за финансиране със средства на ЕС на редица големи проекта в България, като Разширение на метрото в София, Автомагистрала „Тракия“, Управление на отпадъците на София. От 10 години е лектор по проектно оценяване в магистърска програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Член е на Контролния съвет на Българската минно-геоложка камара и на Управителния съвет на Българската Асоциация по подземни води.

 

 


 • д-р Стефан Апостолов Член на УС на Индустриален клъстер Електромобили

  Стефан Апостолов е член на Управителния съвет на Индустриален клъстер „Електромобили“ от октомври 2016 г. До септември 2016 г. заема поста на изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Той заема този пост от януари 2012 г.

  Стефан Апостолов има над 30-годишен стаж в енергетиката. Започнал е професионалната си кариера в „Електроснабдяване“ – Пазарджик. Бил е член на съвета на директорите на „Електроразпределение“ – Пловдив, а след това – координатор за връзки с клиентите и мениджър „Ключови клиенти“ в „EVN България“. Работи в „ЧЕЗ България“ от 2007 г. първоначално като директор „Обслужване на клиенти“, а впоследствие като ръководител на направление „Бизнес развитие“.

  Апостолов е завършил магистратура по електрически системи в Белоруската политехника в Минск. Преминал е следдипломна квалификация по оптимизация на електроразпределението в Техническия университет в София. Има диплома по мениджмънт от Open University London и Нов български университет. През 2002 г. е защитил дисертация по техника на високите напрежения, а от 2005 г. е и магистър по стопанско управление от Пловдивския университет. Преподавал е във филиала на Техническия университет в Пловдив и в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

 


 • Тодор Матев Директор Продажби на дребно в ЧЕЗ Електро България АД

  Тодор Матев е с над 10 години опит в областите на икономика, управление и обслужване на клиенти в енергетиката и ютилити бизнеса. Завършва Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2001 г. с магистърска теза „Електроенергийният сектор в ЕС и България – либерализация и ценообразуване“. Oт 2003 г. до 2008 г. е редактор на списание „Ютилитис“, автор е на статии и изследвания, лектор в семинари и обучения, участва в консултантски проекти във всички големи ютилити компании в България.

  През 2008 г. се присъединява към мениджърския екип на Обслужване на клиенти в ЧЕЗ България, като през 2011 г. заема длъжността заместник директор дирекция Обслужване на клиенти в ЧЕЗ България. В момента е Директор „Продажби на дребно“ в „ЧЕЗ Електро България“ АД.

 

 

Регистрация

Краен срок за регистрация: 17 септември 2018 г.

180 лв.

Такса за участие за студенти и докторанти

360 лв.

Такса за участие за 1 участник от организация

288 лв.

За един участник при 2+ регистрации от една организация

* Всички цени са с включен ДДС

РЕГИСТРАЦИЯ