Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

Сертификационен курс „Управление на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в индустрията и сградите“

Детайли

Начало:
1 август, 2019 г.
Край:
2 август, 2019 г.
Категория за Събитие:
Уебсайт:
http://www.publics.bg

Организатори

Ютилитис
ЦОУ (Стопански факултет на СУ)

Място

Стопански факултет, СУ
бул. "Цариградско шосе" № 125, блок 3 (Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски")
София, 1113 България
+ Google Map
View Място Website

Списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира

СЕРТИФИКАЦИОНЕН КУРС

„Управление на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в индустрията и сградите“

който ще се проведе на 1 и 2 август 2019 г.

Целта на сертификационния курс е да предостави на участниците от компании със собствени индустриални инсталации и сгради качествено след-дипломно обучение за управлението на проекти за енергийна ефективност и изграждане на собствени възобновяеми източници на енергия.

За да бъдат постигнати гореописаните цели, ние от сп. „Ютилитис“ и от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, разчитаме на лектори, които имат дългогодишен експертен опит и знания в областта на мениджмънта в енергетиката.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основните теми на обучението са:

  • Енергийна ефективност – същност, видове, етапи, финансиране и качество
  • Вътрешно-фирмени процеси за управление на проекти за ЕЕ и ВЕИ
  • Структура и източници на финансиране за ЕЕ и ВЕИ проекти в индустрия и сгради

 

Програма

01.08.2019 г.
четвъртък
10:00 – 11:00
Енергийно-ефективни услуги – същност, видове, етапи, финансиране и качество
Ангел Николаев, Експерт по енергийна политика и икономика, Черноморски изследователски енергиен център – ЧИЕЦ
11:30 – 12:30
Енергийни компании и енергийни услуги
доц. д-р Атанас Георгиев, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
14:00 – 15:30
Повишаване на инвеститорския интерес чрез стандартизиране на процеса по разработване на проекти по ЕЕ
Петър Сеизов, консултант в denkstatt България
16:00 – 17:30
Търговия с бели сертификати
инж. Пламен Дилков, Изпълнителен директор, „България Инженеринг” ЕАД

 

02.08.2019 г.
петък

09:30 – 11:00
Енергиен мениджмънт в индустрията
инж. Владислава Георгиева, Консултант
11:30 – 13:00
Енергийна ефективност в индустриално предприятие – възможности и проблеми
Константин Стаменов, Председател на УС, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)
14:00 – 15:30
Финансиране на проекти за енергийна ефективност
инж. Станислав Андреев, Ръководител проекти, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
16:00 – 17:30
Технологии за съхранение на електроенергия
гл.ас. д-р инж. Ивайло Найденов, Технически университет – София

Лектори

Ангел Николаев, Експерт по енергийна политика и икономика, Черноморски изследователски енергиен център – ЧИЕЦ
Ангел Николаев e експерт по енергийна политика и икономика в ЧИЕЦ. Той има 15 годишен опит в областта на пазарните проучвания, моделирането и политиката в областта на енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и изменението на климата.
Черноморският изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) е неправителствена организация, насърчаваща сътрудничеството между страните от Черноморския регион и Европейския съюз в областта на енергетиката, със специален акцент върху научните изследвания. Освен в международни дейности, ЧИЕЦ участва активно и в решаването на въпроси от важно естество за българския енергиен сектор.

доц. д-р Атанас Георгиев, СУ “Св. Климент Охридски”
Доц. д-р Атанас Георгиев е Зам-декан, Ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и Директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Доц. Георгиев е и издател и гл. редактор на бизнес-изданията за енергетика и комунални услуги списание „Ютилитис“ и Publics.bg. Преподава в курсове на Дипломатическия институт към МВнР на Република България и е автор на множество публикации за енергийния отрасъл.
Член е на International Association for Energy Economics. Член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет, член на УС в Индустриален клъстер „Електромобили“ и член на УС в Българската асоциация за управление и поддръжка на активи и съоръжения (БАУПАС).

инж. Владислава Георгиева, Експерт с опит в проекти за енергийна ефективност в индустрията
Инж. Владислава Георгиева е експерт с повече от 20 години опит в реализирането на проекти, свързани с енергийна ефективност и внедряване на нови и технологии за оползотворяване на ВЕИ в промишлени предприятия и сгради. Организатор и лектор на редица курсове и обучения, свързани с енергийна ефективност, изменение на климата и използване на ВЕИ, както и преподавател в УАСГ в магистърската програма „Енергийна ефективност в строителството“.

гл.ас. д-р инж. Ивайло Найденов, Технически университет – София
Ивайло Найденов притежава докторска степен по „Ядрени енергетични инсталации и уредби“ от Технически университет – София. Член е на Управителния съвет на Научно-техническия съюз на енергетиците в България и е главен асистент в катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика“ в ТУ – София. Работил е също и като редактор в сп. „Ютилитис“ и като експерт „Енергийни анализи и прогнози“ в „Енергео“ ЕООД.

Константин Стаменов, Председател на УС, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)
Г-н Константин Стаменов е директор „Стратегическо планиране и инвестиции” в „Стомана Индъстри” АД, Перник. Завършил е магистърска степен по „Икономическа информатика” в УНСС. Има специализации по финансова журналистика на фондация „Томпсън“ и вестник „Файненшъл таймс”, във финансовия отдел на „ГлаксоСмитКлайн” във Великобритания, по финансова журналистика и връзки с обществеността във фондация „Воскамп“ – Холандия. През 2002 – 2003 г. ръководи тестов екип по проекта RINGS на БНБ за междубанкови разплащания в реално време. Притежава сертификати по логистика от European Management Center, Управление на проекти от Stevens Institute of Technology, Платежни системи от Joint Vienna Institute и др. През 2015 г. завършва магистратура по Мениджмънт в електроенергетиката в ТУ-София. Избран е за заместник-председател на учредената на 17 ноември 2006 г. Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори, а от 2009 г е председател на УС. Г-н Константин Стаменов е Зам.-председател на Консултативния съвет за индустриална стабилност към Министъра на икономиката и е член на УС на Националния комитет на България в Световния енергиен съвет.

Петър Сеизов, консултант в denkstatt България
Петър Сеизов е старши консултант в екипа на denkstatt (Денкщат) – консултантска група в Централна и Източна Европа, която помага на бизнеса да управлява въздействията си върху природния и социалния капитал. През последните 10 години работи по проекти, свързани с устойчивото бизнес развитие, изготвя национални и корпоративни инвентаризации на емисии на парникови газове, анализи на жизнения цикъл на продукти и въглеродни отпечатъци, въвежда системи за управление на околната среда и енергията, провежда обучения на екологични теми. От 2015 г. е част от международния екип, работещ по въвеждането на инициативата Investor Confidence Project (ICP) в Европа, която цели да стандартизира процеса по разработване на проекти по енергийна ефективност.

инж. Пламен Дилков, Изпълнителен директор, „България Инженеринг” ЕАД
Пламен Дилков завършва основно образование в Москва, а средно – в 133 СОУ „Ал. С. Пушкин“ в София. В периода 1990-1995 г. следва Строително инженерство, профил Инфраструктури, в университета Тренто-Мезано (Италия). През 1996 г. е асистент в Инженерния факултет на същия университет и започва работа във водеща за Италия и Европа инженерингова компания, където достига до длъжност вицепрезидент. Ръководи и работи по изпълнението на проекти от национално значение, основно в областта на строителството на пътища, магистрали, жп линии, както в Италия, така и в Централна и Източна Европа. Връща се в България през 2006 г.
От 2008 г. заема поста изпълнителен директор на „Петролвила България“. От март 2011 г. е съпредседател и член на УС на Съюза на производителите на Екологична Енергия в България. През юли 2013 г. е избран за член на борда на European Federation of Local Energy Companies (CEDEC). На 12 ноември 2013 г. е избран за зам.-председател на Confindustria България.

инж. Станислав Андреев, Ръководител проекти, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
Инж. Станислав Андреев завършва магистърска степен по специалност „Топло- и ядена енергетика” в Техническия университет в София. Работи повече от 7 години в областта на енергетиката и енергийната ефективност и притежава практически опит в идентифицирането на проекти, енергийни обследвания, разработване на бизнес планове и внедряване на енергоспестяващи мерки. Изготвил е над 35 бизнес плана и над 20 енергийни одита за оценка на проекти по енергийна ефективност.
Има богат опит в определянето на потенциала за улавяне и оползотворяване на сметищен газ от депа за твърди битови отпадъци. Участвал е в провеждането на топлинно-балансови изпитания на парни турбини в едни от най-големите енергийни централи в България, в т.ч. АЕЦ Козлдуй, ТЕЦ Варна, ТЕЦ Русе-изток.

 

Регистрация

Краен срок за регистрация: 31 юли 2019 г.

 

180 лв.

Такса за участие за студенти и докторанти

360 лв.

Такса за участие за 1 участник от организация

288 лв.

За един участник при >1 регистрации от една организация

* Всички цени са с включен ДДС

РЕГИСТРАЦИЯ