Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

Регионални планове за справедлив преход

60 лв.

Детайли

Дата:
10 ноември, 2020 г.
Час:
14:00 - 16:00
Стойност:
60 лв.
Категория за Събитие:
Уебсайт:
https://www.publics.bg

Място

zoom платформа на ЮТИЛИТИС

Организатор

Ютилитис
View Организатор Website
Регионални планове за справедлив преход

Пътят на България към нисковъглеродна икономика в рамките на Зелената сделка е посочен в Интегрирания национален план за енергетика и климат (ИНПЕК), където се цели намаление на емисиите с 40% до 2030 г. спрямо нивата от 1990-а година.

За да се постигнат заложените цели, са необходими значителни инвестиции, част от които са предвидени в Механизма за справедлив преход, допълнени с частни инвестиции и публично-частни партньорства (ПЧП).

В тази връзка на преден план излизат регионалните планове, които са необходими за заявяване на намерения с цел използване на ресурса, формиран на ниво Европейски съюз, който да бъде използван в трите най-засегнати региона: Стара Загора, Кюстендил и Перник. В енергетиката се очаква пълна трансформация по отношение на електропроизводството, която предполага намаляване и дори изключване на лигнитните въглища от енергийния микс с цената на хиляди работни места.

За да няма икономически и социални сътресения, са необходими планове за трансформация с включено технологично и квалификационно развитие на регионите с ясно заявени цели, задачи и проекти. Икономическите зони следва да разполагат с релевантна нормативна рамка и подходящи стимули за привличане на инвеститори в иновативни бизнес направления и нискоемисионни технологии.

Заедно с представители на институции и неправителствени организации ще обсъдим кои са основните предизвикателства и перспективи пред развитието на регионите.

След изказванията на панелистите, ще бъде проведена и дискусия.

ЗАПИС ОТ ДИСКУСИЯТА:

 

ПРОГРАМА

13:50 – 14:00 ч.
Отваряне на уебинара
14:00 – 14:10 ч.
Официално откриване

доц. д-р Атанас Георгиев, гл. редактор на сп. „Ютилитис“

14:10 – 15:10 ч.
Изказвания и презентации на ключовите лектори:

  • Жечо Станков – Зам.-министър, Министерство на енергетиката;
  • Деница Николова – Зам.-министър, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
  • инж. Валентин Вълчев – Председател, ФНСМ – Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)
  • д-р инж. Ивайло Найденов – Изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)
  • Славчо Нейков – Председател на УС, Институт за енергиен мениджмънт;
  • д-р Румяна Грозева, Изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие в Стара Загора;
  • Кристина Лазарова – Координатор, Платформа Brown to Green

Модератор: Радослав Миков – Партньор, Волф Тайс

15:10 – 15:40 ч.
Изказвания от участниците в кръглата маса / въпроси и отговори
15:40 – 16:00 ч.
Изводи, заключения и закриване на дискусията

 

При желание за участие в онлайн уебинара, е необходима предварителна регистрация (гарантираща запазено място и възможност за използване на zoom webinars за включване с изказвания и/или въпроси).

За всички, които не желаят да се регистрират, е предвидено онлайн излъчване на живо в страницата ни във facebook – www.facebook.com/utilities.bg

 

 

БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – моля пишете с вашите данни до info@utilities.bg

За акредитация на медии – моля пишете до info@utilities.bg