Loading Events
 • This event has passed.

Сертификационен курс „Борсова търговия с електроенергия“

Details

Start:
29 януари, 2019 г.
End:
31 януари, 2019 г.
Event Category:

Organizers

Ютилитис
ЦОУ (Стопански факултет на СУ)

Venue

Стопански факултет, СУ
бул. "Цариградско шосе" № 125, блок 3 (Стопански факултет, СУ "Св. Климент Охридски")
София, 1113 България
+ Google Map
View Venue Website

Списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги заедно с Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организира

СЕРТИФИКАЦИОНЕН КУРС

„Борсова търговия с електроенергия“

която ще се проведе от 29.01.2019 г. до 31.01.2019 г.

Целта на сертификационния курс е да предостави на участниците от енергийния сектор качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на електроенергийните пазари.

За да бъдат постигнати гореописаните цели, ние от сп. „Ютилитис“ и от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, разчитаме на лектори, които имат дългогодишен експертен опит и знания в областта на мениджмънта в енергетиката.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основните теми на обучението са:

 • Либерализация на електроенергийния пазар в България
 • Борсова търговия с електроенергия
 • Европейско законодателство в електроенергийните пазари

 

Програма

29.01.2019 г
Либерализация на електроенергийния пазар в България
09:30 – 11:00
Енергийно регулиране и електроенергийни пазари
доц. д-р Атанас Георгиев / СУ „Св. Климент Охридски“
11:30 – 13:00
Договори за търговия в българския електроенергиен пазар
адв. Николай Кискинов / Управляващ съдружник, АД „Владимиров Кискинов“
14:00 – 15:30
Правила за регистрация и участие в сегментите на БНЕБ
Антони Желязков / Експерт Бизнес развитие, Българска независима енергийна борса ЕАД
16:00 – 17:30
Пазар ден-напред, пазар в рамките на деня и плаформа за двустранни договори
Антони Желязков / Експерт Бизнес развитие, Българска независима енергийна борса ЕАД

 

30.01.2019 г.
Борсова търговия с електроенергия

09:30 – 11:00
Участие на индустриални енергийни потребители в борсовия пазар
Константин Делисивков / Изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори
11:30 – 13:00
Управление на риска при търговия с енергийни продукти
Венцислав Топузов / Управляващ съдружник и главен консултант, ROITI
14:00 – 15:30
Участие на ВЕИ в борсов пазар
Меглена Русенова / Управител, Компания за енергетика и развитие ООД
16:00 – 17:30
Договори, риск мениджмънт и сетълмент в европейските енергийни пазари
Красимир Живачки / Изпълнителен секретар, Асоциация на търговците на електроенергия в България

 

31.01.2019 г.
Европейско законодателство в електроенергийните пазари

09:30 – 11:00
Конкуренция в европейските електроенергийни пазари
Величка Маринова / Експерт по конкурентно право в енергетиката
11:30 – 13:00
Регламентът REMIT и задълженията на търговските участници
адв. Диляна Иванова / Партньор, Адвокатско дружество „Иванова и Иванова“

 

Лектори

 

 • доц. д-р Атанас Георгиев СУ Св. Климент Охридски
  Доц. д-р Атанас Георгиев е Зам-декан, Ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и Директор на магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Доц. Георгиев е и издател и гл. редактор на бизнес-изданията за енергетика и комунални услуги списание „Ютилитис“ и Publics.bg.

  Защитава дисертация на тема „Институционалната независимост на националния енергиен регулатор в България“ и е завършил магистратури по „Енергийна икономика“ и по „Финанси и банково дело“ в СУ. Преподава в курсове на Дипломатическия институт към МВнР на Република България и е автор на множество публикации за енергийния отрасъл.

  Атанас е посетил редица специализации във водещи институции: IVLP/Global Energy Security на Държавния департамент на САЩ, Россотрудничество, Public Utility Research Center (Флорида), Florence School of Regulation и др. Член е на International Association for Energy Economics. Член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет и член на УС в Българската асоциация за управление и поддръжка на активи и съоръжения (БАУПАС). Консултант по преструктуриране в енергетиката в Юкономикс (2005-2009 г.) и в „Пъблик сървисис“ (от 2010 г. досега).

 

 

 

 • Николай Кискинов Управляващ съдружник АД Владимиров Кискинов

  Николай Кискинов е Учредител и Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Владимиров Кискинов“ от януари 2014 г. Преди това е работил като адвокат в адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“. Също така е бил Енергиен експерт на членовете на Европейския парламент през периода Октомври 2008 до март 2009.

  Завършил е Софийски университет „Св. Климент Охридски“ специалност „Право“ с Факултетна награда за най-висок успех по време на следването.

 

 

 

 • Антони Желязков Експерт Бизнес развитие, Българска независима енергийна борса ЕАД

  Антони Желязков завършва бакалавърска степен и магистърска степен по Международни икономически отношения в МГИМО – Москва. Завършил е и магистърска степен по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

  В момента е и докторант в Катедра „Икономика и управление по отрасли“ на Стопанския факултет на СУ.

  В Българска независима енергийна борса ЕАД работи от 2015 г., като първоначално е в отдел Пазарни операции, от 2017 г. е в отдел Проекти.
  Преди това е работил в „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и в Райфайзенбанк.

 

 

 

 • Константин Делисивков Изпълнителен директор и Член на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори

  Магистър по Енергийна икономика и дипломация от Московския държавен университет международни отношения (МГИМО) и Университета в Будо, Норвегия. Докторант е в катедра Икономика и управление по отрасли (енергетика) в Стопански факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Участва активно в развитието на регулаторната рамка за либерализация на пазарите на електроенергия и природен газ. През 2012 г. ръководи проект за проучване на потенциала за газификация на регион централно Средногорие.

  От 2010 г. участва активно в процеса на формиране, представителство и защита на асоциирания интерес на енергоинтензивните индустрии в България, като заема длъжността изпълнителен секретар на БФИЕК. От март 2012г. е изпълнителен директор на БФИЕК.

  Като заместник-министър на енергетиката в служебното правителство в началото на 2017 г. Константин Делисивков отговаря за ресорите „Сигурност на енергоснабдяването и управление при кризисни ситуации“, „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ и „Енергийни проекти и международно сътрудничество“.

  Владее английски, немски и руски език.

 

 

 

 • Венцислав Топузов Управляващ съдружник и главен консултант, ROITI

  Венцислав Топузов е управляващ съдружник в ROITI, предоставяща консултантски услуги в дизайна и внедряването на системи за търговия и риск мениджмънт в енергетиката. В последните 13 години е консултирал някои от най-големите търговци в Европа като RWE, E.On, Vattenfall, MET, EWE, CEZ, Wingas и EnBW.

  Завършил e бакалавърска степен в Jacobs University Bremen с дипломна работа „Либерализация на енергийния пазар в България“ и MBA в Американския университет в България. Сертифициран ERP (Energy Risk Professional) в периода 2011-2013 г.

 

 

 

 • Меглена Русенова Управител, Компания за енергетика и развитие ООД

  Меглена Русенова е родена през 1974 г. в гр. Пловдив. Юрист по образование. В периода 2001 – 2009 г. е заместник-областен управител на Пловдивска област. От 2011 г. е управляващ директор на централи за производство на електроенергия от слънчева и вятърна енергия.

  От 2013 г. е Председател на УС на Българската фотоволтаична асоциация.

  След проведена процедура за избор, от декември 2015 г. представлява производителите на енергия от възобновяеми източници в УС на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

 

 

 

 • Красимир Живачки Изпълнителен секретар, АТЕБ

  Красимир Живачки е изпълнителен секретар на Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ), обединяваща водещи компании в търговията с енергия от България и региона. Към асоциацията се присъединява през 2015 г. Преди това работи по проекти, свързани с енергийната ефективност, устойчивото развитие и възобновяемите енергийни източници. Бил е част от екипа на Българска фотоволтаична асоциация.

  Завършва магистратура „Управление на възобновяеми енергийни източници“ в Университета във Фрайбург, Германия. Бакалавърска степен свързана с опазване на околната среда придобива в Софийския университет.

 

 

 

 • Величка Маринова Експерт по конкурентно право в енергетиката

  Величка Маринова работи в Комисията за защита на конкуренцията от 1991 г. до 2016 г. Заемала е позиции от експерт до директор на дирекции „Антитръст“, „Забранени споразумения“ и др. Като експерт е имала възможността да работи по случаи на антитръст (злоупотреба с господстващо положение и картели), сливания, държавни помощи, либерализация на мрежовите индустрии и нелоялна конкуренция. Участвала е в редица проекти като „Установяване на вътрешна система в КЗК за извършване на претърсвания при производства за разкриване на картели” с партньор БундескартелАмт Германия, „Подготовка на КЗК за прякото приложение на правото по конкуренция на Общността и съвместна работа с Европейската комисия” с партньор Италия.

  Специализирала е в курсове и семинари по политика на конкуренцията, организирани от Европейската комисия – Генерална дирекция „Конкуренция“, Министерство на правосъдието и ФТК – САЩ, и JICA – Япония, Института по публична администрация Ирландия и др.

  От 2010 г. поддържа блога „Правила за конкуренция, що е то?“ – основно с теми, свързани с енергетиката – https://velimar.blogspot.com/

 

 

 

 • адв. Диляна Иванова Партньор, Адвокатско дружество „Иванова и Иванова“

  Диляна Иванова е магистър по право на СУ „Св. Климент Охридски“. Адвокат, член на Софийска адвокатска колегия.

  Предоставя правни услуги на инвеститори, търговски дружества, държавни органи и неправителствени сдружения в областите на енергийното, търговското и облигационно право, строителството (включително по условията на FIDIC), конкурентно право, банкови сделки и финансови инструменти, обществени поръчки, административно право.
  Притежава дългогодишен опит в енергетиката.

  Осъществява процесуално представителство по граждански, търговски и административни дела и арбитраж.

  Сертифициран медиатор.

 

 

 

Регистрация

Краен срок за регистрация: 25 януари 2019 г.

 

Регистрираните участници в курса ще получат безплатно и следните две книги

Атанас Георгиев – Регулирани услуги, пазари и ценообразуване (2014 г.) – PDF

Атанас Георгиев – Икономика на енергийните ресурси (2016 г.) – с твърди корици
Поръчване на книгата

 

144 лв.

Такса за участие за студенти и докторанти

288 лв.

Такса за участие за 1 участник от организация

222 лв.

За един участник при >1 регистрации от една организация

* Всички цени са с включен ДДС

РЕГИСТРАЦИЯ