Четвърта зимна школа „Енергетика и Климат“ на Стопанския факултет и сп. „Ютилитис“

На 15 и 16 февруари успешно се проведе четвъртото издание на Зимната школа „Енергетика и Климат“ – съвместен проект на Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и сп. „Ютилитис“. В обучението, което се проведе в сградата на Стопанския факултет, участваха 32 студенти, докторанти и млади специалисти от енергийни компании и 17 лектори от бизнеса и академичните среди.

Събитието беше подкрепено от редица водещи енергийни и технологични компании, както и от секторни асоциации: спонсори на събитието бяха АЕЦ „Козлодуй“, Електрохолд България, М-Газ, Национална електрическа компания и OMV Petrom, а партньори – AES България, Българска асоциация Природен газ, Veolia и Vertis Environmental Finance, .

В откриването на зимната школа участваха доц. д-р Атанас Георгиев – ръководител на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ и декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Гергана Манолова – Директор международно сътрудничество и бизнес отношения в М-Газ“, Тодор Матев – Ръководител направление „Търговска мрежа“ в Електрохолд Продажби ЕАД, Светослав Иванов – Председател на УС в БАПГ и д-р Павел Шейтанов – Corporate Trader, Vertis. В своите приветствия към участниците в зимната школа те откроиха значението на развитието на знанията и уменията в енергетиката и индустрията и потвърдиха ангажимента на своите организации за развитието на образователни инициативи. Представителите на компаниите и асоциациите дадоха за пример активната позиция на Стопанския факултет при развитието на секторно знание.

При откриването на зимната школа доц. д-р Атанас Георгиев представи и няколко от магистърските програми в Стопанския факултет – „Енергийни пазари и услуги“ с над 18 години история и над 550 дипломанти до момента, новата програма на английски език, създадена съвместно с Физическия факултет, за която предстои акредитация от Международната агенция за атомна енергия – „Ядрени технологии, мениджмънт и иновации“, както и програмата „Отговорно и устойчиво управление“. Една част от магистърските програми в Стопанския факултет набират кандидати до втората половина на м. септември всяка година, а останалите програми – до края на януари. Летните и зимните школи, организирани от Стопанския факултет и сп. Ютилитис, надгражда положителния опит на енергийните програми за взаимодействие с практиците от отрасъла.

Лектори в тазгодишното издание на зимната школа бяха:

 • доц. д-р Атанас Георгиев – декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
 • Боян Рашев, Управляващ партньор, denkstatt България
 • Венсан Жил, Group Chief Financial Officer, Infinity (Египет)
 • инж. Димитър Йорданов, мениджър продажби в направление „Интелигентна инфраструктура“, Siemens България
 • инж. Деян Василев, мениджър продажби в направление „Интелигентна инфраструктура“, Siemens България
 • д-р инж. Ивайло Найденов, Изпълнителен директор, БФИЕК
 • Илия Левков и д-р инж. Стефан Апостолов, членове на УС на Индустриален клъстер Електромобили
 • доц. д-р Красен Станчев, доцент в СУ „Св. Климент Охридски“
 • Красимир Живачки, НЕК ЕАД
 • д-р Павел Шейтанов, Corporate Trader, Vertis
 • Пламен Стефанов, Изпълнителен директор, ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕAД
 • Светослав Бенчев, Председател на УС, Българска петролна и газова асоциация
 • Светослав Иванов, Председател на Българската асоциация Природен газ
 • инж. Стоян Манолов, Управител на „М-Газ“
 • Тодор Матев, Ръководител направление „Търговска мрежа“, Електрохолд Продажби ЕАД
 • Франсоа Деберг, Регионален директор на Веолия за България и Гърция

Участниците в зимната школа „Енергетика и Климат“ се запознаха с редица теми, свързани с енергийни и климатични политики, регулации, пазари и решения, както и с множество добри практики от енергийни и ютилити компании.

Всички студенти и докторанти от специалности, свързани с темата на обучението, имаха възможност да участват безплатно в школата благодарение на компаниите, подкрепили инициативата.