Стопанският факултет и сп. „Ютилитис“ проведоха успешно Трета зимна школа „Енергетика и Климат“

Успешно приключи Tрета зимна школа „Енергетика и Климат“, проведена съвместно от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и сп. „Ютилитис“ на 9-10 март 2023 г. Школата се проведе присъствено в Стопанския факултет и в нея се включиха близо 30 студенти, докторанти и млади специалисти от енергийни компании.

Събитието беше подкрепено от спонсорите „Акспо България“, „Веолия България“, „ЕлБонус“, „ТоталЕнерджис“ и „Шнайдер Електрик България“, както и от партньорите AES България, Българска независима енергийна борса и Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия.

В откриването на лятната школа участваха доц. д-р Атанас Георгиев – ръководител на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ и декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, и Милена Виденова – изп. директор на „Акспо България“ Г-жа Виденова и г-жа Марина Денчева, ръководител „Човешки ресурси“ на „Акспо България“ приветстваха участниците и им представиха накратко възможностите за кариерна реализация в енергийния отрасъл.

Доц. Атанас Георгиев представи и някои от магистърските програми на Стопанския факултет и Катедра „Икономика и управление по отрасли“ – „Отговорно и устойчиво управление“, „Енергийни пазари и услуги“, „Фасилити мениджмънт“, „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“, „Икономика и управление на публични ресурси“ и др., които са пряко свързани с темата на школата. Зимната школа е една от инициативите, които надграждат над положителния опит на магистърските програми в Стопанския факултет на СУ.

Целта на зимната школа беше да предостави на участниците от енергийния сектор и на докторанти и студенти актуална информация относно актуалните предизвикателства на декарбонизацията, както и добри практики от бизнеса.

Лектори в тазгодишното издание бяха:

 • доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет, директор на маг.програма „Енергийни пазари и услуги“;
 • Антони Желязков, Ръководител отдел Пазарни операции, Българска независима енергийна борса ЕАД
 • д-р Борислав Боев –АЕЦ Козлодуй – Нови мощности ЕАД;
 • Боян Рашев – управляващ партньор, denkstatt България; консултант на Договорен фонд „Експат Природни ресурси“;
 • д-р инж. Ивайло Найденов, преподавател по „Енергийни ресурси и технологии“, СтФ, СУ
 • Калоян Стайков – главен икономист, Институт за енергиен мениджмънт
 • Кристина Лазарова – съосновател на Brown to Green;
 • гл.ас. д-р Мария Трифонова, Координатор на маг.програма „Енергийни пазари и услуги“, СтФ, СУ;
 • Мартин Бояджиев, търговски директор на AES Bulgaria
 • Мирослав Ризов – Системен Архитект – Автоматизация в централи и подстанции в Шнайдер Електрик;
 • д-р Павел Шейтанов, Corporate Trader, Vertis;
 • Ралица Руменова, Driving innovation & implementation @ Entra Energy
 • Франсоа Деберг, директор на Veolia за България и Гърция.

Участниците в Третата зимна школа „Енергетика и климат“ проявиха допълнителен интерес към редица теми и проведоха много интересни дискусии с лекторите след всяка от темите. Въпросите, които бяха най-често задавани от участниците, бяха свързани с предизвикателствата на енергийния преход, цените на енергийните ресурси, перспективите пред различни иновативни енергийни технологии и др.

Всички студенти и докторанти имаха възможност да участват безплатно в школата благодарение на компаниите, подкрепили инициативата.

През есента на 2023 г. Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще приеме за 19-и път студенти в магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ (ЕПУ). Програмата се предлага само в задочна форма на обучение и е с продължителност от 2 семестъра както за икономисти, така и за неикономисти. Стопанският факултет на СУ предлага успешно тази и други програми (като „Фасилити мениджмънт“, „Отговорно и устойчиво управление“ и др.) за работещи специалисти и мениджъри в сферата на енергетиката, ютилити услугите, устойчивото развитие и др. До момента програмата ЕПУ има над 400 дипломанти, реализирани почти 100% в енергийните и ютилити отрасли.

Магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” към катедра „Икономика и управление по отрасли” се осъществява с активното съдействие и подкрепа на енергийните, инфраструктурни и ютилити компании в България. През целия период на развитие на програмата, от 2005 г. до днес, бяха привлечени редица изявени секторни експерти и опитни мениджъри, които да споделят със студентите теоретични и практически занятия. В програмата на специалността са поканени за участие и гост-лектори от водещи европейски енергийни центрове и ютилити компании. Проведени са и редица съвместни инициативи с водещи компании и институции като гост-лекции на Европейската инвестиционна банка, ад-хок курсове на френската енергийна компания TOTAL Energies, следдипломни квалификации със сп. „Ютилитис“ и др.

Приемът за магистърските програми на Стопанския факултет започва през м. юли 2023 г. и продължава до средата на септември. За кандидатстване и повече информация: https://bit.ly/energy-markets