1 резултат за ден: 08/09/2022

Пета лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“ на Стопанския факултет и сп. „Ютилитис“

Успешно приключи петата лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“, проведена съвместно от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и сп. „Ютилитис“ на 30-31 август 2022 г. ... Вижте повече