Сп. Ютилитис и Стопанският факултет проведоха сертификационен курс за прилагането на регламента REMIT

На 6 и 7 октомври сп. Ютилитис и Центърът за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ проведоха онлайн обучение на тема „Прилагане на REMIT – Регламент за интегритет и прозрачност при търговията на едро с енергия“. В курса се включиха представители на енергийни компании, на институции, на индустриални предприятия, докторанти и студенти.

Обучението е част от инициативите, свързани с магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Лекторите представиха най-новите изисквания при прилагането на регламента REMIT, както и обзор на ситуацията в енергийния пазар. Обучението предостави информация за рамката на регламента за прозрачност, както и за най-новите насоки на Агенцията за сътрудничество на регулаторите на енергия (ACER) по отношение на докладването.

Бяха представени и правомощията за контрол на националния пазар от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Лектори в обучението бяха:

  • Величка Маринова, Главен експерт, Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР);
  • д-р Гергана Кулина-Радева и Деметра Блажева-Златарова, Технически университет – София;
  • Ирина Тагаринска, директор дирекция Антитръст и концентрации, Комисия за защита на конкуренцията;
  • Красимир Живачки, изпълнителен секретар на АТЕБ;
  • адв. Павлин Стоянов, Енергетика и право, Visiaw.