Сп. Ютилитис и Стопанският факултет проведоха обучение „Устойчиви финанси за енергетика и индустрия“

На 16 септември сп. Ютилитис и Центърът за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ проведоха онлайн обучение на тема „Устойчиви финанси за енергетика и индустрия“. В курса се включиха представители на енергийни и индустриални предприятия, докторанти и студенти.

Обучението е част от инициативите, свързани с магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Лекторите представиха най-новите подходи за устойчиво финансиране на енергийни и индустриални проекти и инициативи. В курса бяха представени последните новости във финансовия сектор, произтичащи от политиките на ЕС. Част от темите бяха свързани с правилата за докладване и отражението им върху финансирането на дейностите в енергетиката и индустрията.

Обучението включваше лекции и отворени дискусии с участниците.

Лектори в обучението бяха:

  • Анна Прешелкова, Зам-изпълнителен директор „Корпоративни финанси“, Овергаз Мрежи;
  • Зоя Василева, Управляващ партньор, Mattig-Levercom Management Partners;
  • Николай Данев, Икономист „Енергетика и отпадъци“, Европейска инвестиционна банка;
  • Теодор Радонов, Ръководител на регионалния офис на Европейска инвестиционна банка в България;
  • Христина Пендичева, Член на СД, Българска фондова борса и държавен експерт в дирекция „Регулация на финансовите пазари“, Министерство на финансите;
  • Цветослав Цачев, Главен инвестиционен консултант, Елана трейдинг .