Сп. Ютилитис и Стопанският факултет проведоха обучение „Риск мениджмънт в енергийния сектор“

На 15 и 16 юли сп. Ютилитис и Центърът за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ проведоха поредно онлайн обучение на тема „Риск мениджмънт в енергийния сектор“. В курса се включиха представители на енергийни дружества, както и студенти.

Обучението е част от инициативите, свързани с магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Лекторите представиха най-новите подходи за управление на риск в енергийния сектор. В обучението беше представен детайлен преглед на националните пазари на природен газ и електрическа енергия, както и обзор на европейския пазар.

Международната търговия с енергийни продукти на едро предполага търговците да са разработили процедури за познаване на контрагентите. Беше демонстрирано кои сделки попадат под регламента за прозрачност за енергийни продукти, както и каква е разликата в докладването на електроенергия и природен газ.

Обучението включваше лекции и отворени дискусии с участниците.

Лектори в обучението бяха:

  • Иво Костадинов, Origination and trading, CF Partners (UK);
  • Кирил Темелков, Представител на Колмар АГ – Швейцария;
  • Катерина Новакова, АД „Волф Тайс“;
  • Красимир Живачки, изпълнителен секретар на АТЕБ;
  • Михаила Мортева, Експерт „Нормативно съответствие“, ЕЛАНА Трейдинг;
  • Pierluigi Frison, Director Gas Trading, CF Partners (UK);
  • Радослав Миков, Партньор, АД „Волф Тайс“.