Ютилитис и Стопанският факултет проведоха обучение „Търговия с природен газ“

На 28 май сп. Ютилитис и Центърът за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ проведоха онлайн обучение на тема „Търговия с природен газ“. В курса се включиха 15 представители на енергийни дружества, както и студенти и докторанти.

Обучението е част от инициативите, свързани с магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

В обучението адв. Павлин Стоянов, Право – Енергетика и Технологии, Visiaw, представи актуална информация за европейското и българското законодателство в практически план.

Юлия Георгиева от Овергаз – Главен експерт „Доставки на природен газ“, представи търговските платформи с възможност за реална доставка на енергията до обект.

Обучението включваше лекции и отворени дискусии с участниците.

Лектори в обучението бяха:

  • адв. Павлин Стоянов, Право – Енергетика и Технологии, Visiaw;
  • Юлия Георгиева, Главен експерт „Доставки на природен газ“, Овергаз.