Ютилитис и Стопанският факултет проведоха обучение „Борсова търговия с електрическа енергия“

На 28 и 29 април сп. Ютилитис и Центърът за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ проведоха поредно онлайн обучение на тема „Борсова търговия с електрическа енергия“. В курса се включиха 15 представители на енергийни дружества, както и студенти и докторанти.

Обучението е част от инициативите, свързани с магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Обучението представи на курсистите фундаменталния и технически анализ на пазара ден напред (ПДН). Бяха представени връзките между чистата борсова търговия и фундаментите на краткосрочния електроенергиен пазар.

В обучението бяха проследени и теми като развитието и обединението на националния с регионалния пазар, както и значението на брокерските платформи за търговията с електрическа енергия.

Обучението включваше лекции и отворени дискусии с участниците.

Лектори в обучението бяха:

  • Антони Желязков, Експерт „Бизнес развитие”, Българска независима енергийна борса ЕАД;
  • Васил Вангелов, Брокер „Източноевропейски пазари“, ARRACO Global Markets (UK);
  • Екатерина Поповска, Изследовател, БАН;
  • Красимир Живачки, изпълнителен секретар на АТЕБ;
  • Милена Стоянова, ръководител отдел „Европейски регулаторни политики и развитие на пазара“, ЕСО ЕАД;
  • Цветослав Цачев, Главен инвестиционен консултант, Елана трейдинг.