Ютилитис и Стопанският факултет проведоха обучение „Дигитални умения за търговци на енергия“

На 14 и 15 април сп. Ютилитис и Центърът за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ проведоха онлайн обучение на тема „Дигитални умения за търговци на енергия“. В курса се включиха представители на енергийни компании, студенти и докторанти.

Обучението е част от инициативите, свързани с магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Обучението беше предназначено за мениджъри и експерти, които искат да задълбочат познанията си за пазара на електроенергия и по-конкретно за дигитализацията на процесите при търговията с електрическа енергия.

Курсът се провежда с подкрепата и участието на РОИТИ.

РОИТИ е консултантска компания, работеща по ИТ архитектурите на водещите търговци на енергия в Европа. Имат опит в проекти с топ-5 търговци в Германия и няколко от водещите компании от Централна Европа. Компанията е създадена през 2013 г. и има екип от над 60 експерта в различни аспекти на софтуерните решения, нужни на големите енергийни търговци. Комбинират широк спектър технически компетенции и разбиране за фундаментите на търговията с енергия.

Обучението включваше следните теми:

  1. Бизнес архитектура, техническа архитектура, ключови компетенции за изграждане на различни типове софтуерни решения;
  2. Събиране, организиране и визуализиране на данни с Power BI;
  3. Как изглежда комплексно решение за репортинг;
  4. 2 казуса за решаване с Power BI.

Водещи лектори в курса бяха:

  • Венцислав Топузов, Управител, РОИТИ;
  • Никола Тошев, Ръководител екип Data Engineering, РОИТИ;
  • Петър Николов, Консултант Business Intelligence, РОИТИ.