Сп. ЮТИЛИТИС и ЦОУ проведоха онлайн обучение „Правен семинар по енергетика“

На 10 март сп. „Ютилитис“ и Центърът за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ проведоха съвместно онлайн обучение с водещи юристи – „Правен семинар по енергетика“.

Обучението беше предназначено за мениджъри и експерти, които искат да задълбочат познанията си по правни теми, свързани с енергетиката. Курсът се проведе в две части. В първата част беше разгледан електронният документ в гражданското процесуално ‎право и доказателствена тежест на електронния документ ‎по ГПК.

  1. ‎Същност на електронния документ. Подписани и ‎‎„неподписани” електронни документи. Официални и частни ‎електронни документи. Съставяне на диспозитивни и ‎удостоверителни частни електронни документи.‎
  2. Преценка на доказателствената стойност на ‎електронния документ в гражданското процесуално право.‎
  3. Оспорване истинността на електронния документ, ‎разпределение на доказателствената тежест и способи за ‎установяване на истинността му.‎

Във втората – 10-годишната абсолютна давност по чл. 112 от ЗЗД /Изм. – ДВ, бр. 16 от 1977 г., отм. – бр. 12 от 1993 г., нов – ДВ, бр. 102 от 2020 г., в сила от 02.06.2021 г.

Обучението включваше лекции и отворени дискусии с участниците, по време на които те задаваха и по-конкретни въпроси, свързани с темата на курса.

В курса участваха 25 представители на енергийни компании, адвокатски кантори и експерти от други институции.

Водещи лектори в курса:

  • Борислав Белазелков, Съдия, Върховен касационен съд;
  • Красимир Машев, Съдия, Апелативен съд – София.