Онлайн обучение „Търговия с природен газ в България и региона“ на Ютилитис и Стопанския факултет

На 16 и 17 декември сп. Ютилитис и Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проведоха съвместно онлайн обучение на тема „Търговия с природен газ в България и региона“.

Обучението бе предназначено за мениджъри и експерти, които искат да задълбочат познанията си за пазара на природен газ и е част от инициативите, свързани с магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ на Стопанския факултет.

Лектори в обучението бяха:

  • доц. д-р Атанас Георгиев, Главен редактор на сп. Ютилитис;
  • Кирил Темелков, Представител на Колмар АГ – Швейцария;
  • Мартин Владимиров, Анализатор към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията;
  • Никола Николов, Gas portfolio manager, MET Energy;
  • Николай Кискинов, Управляващ съдружник, АД Владимиров-Кискинов;
  • Юлия Георгиева, Главен експерт „Доставки на природен газ“, Овергаз мрежи.