Онлайн обучение „Търговия с електроенергия в Югоизточна Европа“

На 25 и 26 ноември сп. Ютилитис и Центърът за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ проведоха съвместно онлайн обучение на тема „Търговия с електроенергия в Югоизточна Европа“. В обучението се включиха 10 представители на енергийния сектор и студенти.

Обучението е част от инициативите, свързани с магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ на Стопанския факултет.

Лектори в обучението бяха:

  • доц. д-р Атанас Георгиев, Главен редактор на сп. Ютилитис;
  • Антони Желязков, Експерт „Бизнес развитие”, Българска независима енергийна борса ЕАД;
  • Ирена Къндева, Бизнес анализатор в СМ Консулта;
  • Марко Косорич, Експерт „Енергийни пазари в Югоизточна Европа“, Balkan Energy;
  • Адв. Павлин Стоянов, Право – Енергетика и Технологии, Visiaw;
  • Светла Манолова, Управител на СМ Консулта.