Онлайн обучение „Дигитални решения в търговията с електрическа енергия“

На 21-22 юли списание „Ютилитис“ и Центърът за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ организираха съвместно онлайн обучение на тема „Дигитални решения в търговията с електрическа енергия“. В сертификационния курс се включиха експерти и мениджъри от енергетиката и индустриални предприятия. Курсът се проведе през платформата zoom webinar.

 

Лектори в обучението бяха:

 • Борис Атанасов, Управител, Pontech;
 • адв. Десислава Кръстева, АД Димитров, Петров и Ко;
 • Екатерина Поповска, ръководител „Регулации и пазарен надзор“, Българска независима енергийна борса (БНЕБ);
 • Ирена Къндева, Бизнес анализатор, СМ Консулта;
 • Ралица Василева, Бизнес архитект, SAP Bulgaria;
 • Тони Петров, Co-Founder and AI Engineer, Grid metrics;

 

В лекциите бяха представени актуални теми от областта на енергийната ефективност и енергийните услуги. Акцентите в лекциите бяха:

 • Правни предизвикателства пред дигитализацията на бизнеса
 • Методи за моделиране, анализ и прогнозиране на регионалните енергийни пазари
 • Управление на договорите и след-продажбено обслужване
 • Приложение на изкуствен интелект в ютилити сектора
 • Интегрирани софтуерни решения за автоматизация: от прогнозиране на потреблението до изчисляване на фактури към крайни клиенти
 • Изкуствен интелект в електроенергетиката

 

След всяка лекция участниците имаха възможност да задават въпроси и да проведат дискусия по темите.