SAP представи своите решения Ariba и Qualtrics за управление на бизнеса в сферата на инфраструктура, енергетика, публични и комунални услуги

Компанията проведе уебинар в партньорство със списание „Ютилитис“ и посрещна ключови гости от водещи компании в индустриите

 

На 5 май се състоя уебинарът „Utilities&Ptrs: SAP решения за Вашия бизнес“, гости на който бяха множество представители от водещи компании в секторите: инфраструктура, енергетика, публични и комунални услуги. Участниците научиха повече за двете платформи на SAP, Qualtrics и Ariba, които се предоставят с безплатен достъп в условията на криза и които позволяват на бизнесите да управляват отношенията си с основни контрагенти като доставчици, клиенти и служители. Водещи на уебинара бяха Ралица Василева и Илия Кръстев – експерти в SAP България с дългогодишен опит в имплементирането на решения за бизнеса. Те разкриха как двете решения на компанията могат да подкрепят компаниите по време на криза и да ускорят развитието им след нея.

Пандемията COVID-19 промени ежедневието на служителите и предприятията изцяло. Тази промяна налага навременна адаптация в процесите на компанията. Qualtrics е комплексно решение, което позволява събиране и оползотворяване на обратна връзка, необходима в подобен момент, за анализ на бизнеса и преориентиране към по-ефективни методи на работа. Трите основи качества на решението са свързани с това, че то събира обратната връзка от много канали и участници на едно място, готово за обработка и анализи. Освен това, Qualtrics предоставя на служителите комплексни средства за анализ на резултатите, без да е необходима намесата на експерти, и отговаря на най-високите стандарти за сигурност както на приложението, така и на инфраструктурата, върху която се помещава. Комбинацията на тези три уникални качества дава резултат, който може лесно да бъде интерпретиран и интегриран в бек офис системите, за да се предприемат и съответни действия в посока подобрения. В енергийния и публичния сектор за услуги сценариите, от които могат да се възползват организациите, са общовалидни за кризата, в която оперират, а именно: подобряване взаимоотношенията с клиенти, доставчици и служители с цел придобиване на конкурентно преимущество, където както сме свидетели, изпреварващото време за реакция от няколко седмици може да се окаже решаващо за посоката на бизнеса.

По време на уебинара Ралица Василева разкри как предприятията могат да оптимизират работата си и чрез SAP Ariba. SAP управлява най-голямата бизнес мрежа в света, която обединява над 4 млн. доставчици в над 190 държави и генерира търговия на стойност над 3.21 трилиона щ.д. в рамките на Ariba Network. Използвайки решението, компаниите в енергийния сектор могат да имат цялостен контрол  върху стратегически доставки, договори и снабдяване, както и разчети с доставчици. Чрез това облачно решение предприятията могат да изградят по-добра B2B колаборация със своите партньори и да разполагат с гаранция за съответствие между поръчки и фактури. Ariba предоставя и проследимост в реално време на доставки на суровини, материали и услуги, както и на информация за статуса им на плащане.

За Енергийната индустрия, Ariba притежава три основни предимства:

  • Могат да се отварят тръжни процедури с определени изисквания към доставчици. Особено за доставка на материали, към които имат по-високи стандарти за качество/съответствие;
  • Не е просто склад за договори, а система за създаване и управление на договори;
  • Могат да се организират търгове с наддаване.

Освен че се запознаха с двете платформи, участниците в уебинара имаха възможността директно да зададат своите въпроси към експертите от SAP и да получат допълнителна информация за предимствата на SAP решенията и тяхната приложимост в конкретни бизнеси и сфери.

 

За SAP

SAP, компания ориентирана към „изживяването” и задвижвана от Интелигентното предприятие, е пазарен лидер в сектора за приложен бизнес софтуер и помага на компании от всички индустрии и от всякакъв мащаб да оперират пълноценно и възможно най-успешно. 77% от приходите от търговски сделки в глобален мащаб минават през системи на SAP. Високотехнологичните решения на компанията, свързани с machine learning, IoT и различен тип анализи, трансформират бизнеса на над 440 000 бизнес клиенти и обществени организации. С над 20-годишен опит на българския пазар, SAP България помага за развитието на местния бизнес и допринася за качествено по-добър живот на хората. За повече информация, моля, посетете www.sap.com/bulgaria.