Уебинар: Отражение на COVID-19 кризата върху автомобилния сектор и електромобилността

На 27 април националната браншова организация Индустриален клъстер „Електромобили“ (ИКЕМ) и списание „Ютилитис“ проведоха първи съвместен уебинар на тема „Отражение на COVID-19 кризата върху автомобилния сектор и електромобилността“, с над 30 мениджъри и експерти от сектора.

Целта на уебинара беше да се проведе дискусия за актуалните предизвикателства пред автомобилния сектор и електромобилността в условията на кризата с пандемията COVID-19.

С изказвания и презентации в уебинара се включиха:

  • Иван Михайлов, председател на борда на „Аутомотив клъстер България“
  • Петър Георгиев, съветник „Електромобилност“, EURELECTRIC, Брюксел
  • Проф. д-р Викенти Спасов – Професор в Катедра „Логистика“ на Военна академия „Г. С. Раковски“

Модератор на дискусията беше доц. д-р Атанас Георгиев, главен редактор на сп. „Ютилитис“.

В откриването на уебинара и в дискусията се включиха също Иван Костов, Главен секретар и член на УС на ИКЕМ, както и Илия Левков – Председател на УС и изпълнителен директор на ИКЕМ.

Иван Михайлов разгледа основните предизвикателства и възможности пред автомобилния сектор на България във връзка с настоящата криза. Неговото послание към участниците беше всички да работят заедно за успеха на аутомотив сектора в България.

Петър Георгиев представи актуалните европейски политики, както и предстоящите развития в сектора на електромобилността на ниво Европейски съюз.

Проф. Викенти Спасов припомни водещата роля на България в електромобилния сектор през годините, както и перспективите за възраждането на това производство в България.

След изказванията на лекторите уебинарът продължи с въпроси от участниците и дискусия.