Ютилитис и СУ проведоха онлайн обучение „Енергийна политика и Европейски зелен пакт“

На 14 и 15 април Центърът за образователни услуги към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и сп. „Ютилитис“ проведоха втория съвместен изцяло онлайн сертификационен курс – „Енергийна политика и Европейски зелен пакт“.

В обучението се включиха над 20 представители на енергийни компании и докторанти, а избраната платформа беше zoom webinar.

В сертификационния курс лектори бяха:

  • Доц. д-р Атанас Георгиев, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
  • Анна Димитрова, Ръководител отдел „Енергийна политика, околна среда и иновации“, ЕВН България
  • Иванка Диловска, Член на УС на Институт за енергиен мениджмънт
  • адв. Павлин Стоянов, Адвокат в Делойт Лигъл
  • Славчо Нейков, Председател на УС на Институт за енергиен мениджмънт
  • Юлиан Попов, Главен политически консултант в Европейска климатична фондация