Първи онлайн сертификационен курс за енергетиката от Стопанския факултет и сп. Ютилитис

На 30 и 31 март Центърът за образователни услуги към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и сп. „Ютилитис“ проведоха първи изцяло онлайн сертификационен курс – „Борсова търговия с електроенергия и регионални пазари“.

В обучението се включиха представители на енергийни компании и докторанти, а избраната платформа беше zoom webinar.

В сертификационния курс лектори бяха:

  • Доц. д-р Атанас Георгиев, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
  • Антони Желязков, Експерт Бизнес развитие, Българска независима енергийна борса ЕАД
  • Екатерина Поповска, докторант, Институт по роботика, Българска академия на науките (БАН)
  • Красимир Живачки, Изпълнителен секретар, Асоциацията на търговците на електроенергия в България
  • Мартин Бояджиев, Търговски директор, Ей И Ес България
  • Радослав Миков, партньор във Wolf Theiss