Експертна дискусия „Постигане на цели за енергийна ефективност на България до 2020 г.“

На 6 ноември в София Хотел Балкан списание „Ютилитис“ организира 15-ата поредна дискусия „Energy Managers’ Forum” с участието на заинтересовани страни от бизнеса и институциите – „Постигане на цели за енергийна ефективност на България до 2020 г.“ В събитието се включиха над 90 представители на институции, асоциации и компании – енергийни и индустриални.

В събитието участваха зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков и председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Валентин Николов.

Генерален спонсор на събитието беше „Енерго-Про“, а партньори: Асоциация на търговците на електроенергия в България (АТЕБ), „Веолия Енерджи Варна“, „Девня Цимент“, Националната енергийна камара и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

В рамките на дискусията бяха представени вижданията на институциите и заинтересованите страни от отрасъл Енергетика за индивидуалните цели на търговците с енергия, свързани с възприетия подход от Република България по отношение на европейските политики за енергийна ефективност.

Събитието беше официално открито от доц. д-р Атанас Георгиев, гл. редактор на сп. „Ютилитис“, който даде думата на модератора Павлин Стоянов – Адвокатско дружество „Делойт Лигъл“, за представяне на акцентите и ключовите лектори в дискусията.

С изказвания и презентации се включиха:

  • Жечо Станков – Зам.-министър на енергетиката на Република България;
  • Валентин Николов – Председател на Комисията по енергетика, Народно събрание на Република България;
  • Ивайло Алексиев – Изпълнителен директор, Агенция за устойчиво енергийно развитие;
  • Иванка Диловска – Член на УС, Институт за енергиен мениджмънт;
  • Калина Трифонова – Зам.-председател на УС и Изпълнителен директор на ЕВН България;
  • Кръстьо Икономов – Асоциация на търговците на електроенергия в България
  • Любомир Костов – Мениджър Продажби, Веолия Енерджи Варна
  • д-р Ивайло Найденов – Изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК)

Кръглата маса продължи с изказвания от участниците и сесия въпроси и отговори.

Един от основните изводи от дискусията е, че все още се търси работещ механизъм за възстановяване на разходите за задължените лица по Националния план за енергийна ефективност 2014 – 2020 г., като две от алтернативите са свързани с компенсиране през Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) или чрез търговия със задължения за енергийни спестявания.