Обучение „Управление на електроенергийните небаланси и участие в балансиращ пазар“

На 18 и 19 април 2019 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе петият съвместен сертификационен курс на Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“ и списание „Ютилитис“ –  „Управление на електроенергийните небаланси в балансиращи групи и участие в балансиращ пазар“.

В обучението се включиха 20 участници от енергийния отрасъл, сред които мениджъри, експерти, докторанти и студенти.

В програмата на обучението с лекции се включиха:

 • доц. д-р Атанас Георгиев, СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Антони Желязков, Експерт Бизнес развитие, Българска независима енергийна борса ЕАД;
 • Атанас Димов, Главен оперативен директор и член на Съвета на директорите на ЧЕЗ Трейд България АД;
 • Георги Самандов, Директор Енергийни пазари, Мост Енерджи;
 • Любомир Грозданов, Бизнес консултант, Пъблик сървисис ООД;
 • Меглена Русенова, Управител, Компания за енергетика и развитие ООД;
 • Николай Гавазки, Ръководител отдел „Прогнозиране и балансиращи групи”, ЧЕЗ Електро България АД.

В двата дни на обучението основните акценти на лекциите бяха:

 • Енергийно регулиране и електроенергийни пазари
 • Специфики на електроенергийния пазар. Модел в България;
 • Участие на Пазар в рамките на деня и възможности за балансиране на търговски позиции;
 • Участие на ВЕИ в електроенергиен пазар и управление на небалансите;
 • Управление на небалансите – примери от практиката;
 • Участие на когенерации в балансиращ пазар;
 • Предстоящи промени в европейското законодателство за балансиращите пазари.