Награди „Кубратов меч“ & Експертна дискусия за енергетика, климат и електромобилност

Националната браншова организация за електрическа мобилност – ИКЕМ, в партньорство със списание „Ютилитис“, връчи за 8-ма поредна година своите награди „Кубратов меч“ за развитие на електрическата мобилност в България през 2018 г. Събитието се проведе на 10 април в Sofia Hotel Balkan.

Водещ на официалната церемония бе доц. д-р Атанас Георгиев, гл. редактор и издател на списание „Ютилитис“, в партньорство с представителите на ИКЕМ Илия Левков и Иван Костов.

Събитието беше в рамките на петата за 2019 г. експертна дискусия за българската енергетика – Energy Managers’ Forum, на тема: „Енергетика, климат и електрическа мобилност“.

Гости на церемонията бяха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев, зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, началникът на Военната академия „Г.С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов, съветникът на министъра на образованието и науката в сферата на научни изследвания и иновации проф. Костадин Костадинов, представители на медиите, членове на УС на ИКЕМ, членове и партньори на ИКЕМ и привърженици на електромобилността.

В рамките на събитието официално бяха приети най-новите членове на организацията: „Сага Тек“ ООД от гр. Пловдив, „Бета Смарт“ ООД от гр. София и  „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД от гр. Козлодуй.

В категорията „Екипен проект“ за 2018 г. бяха отличени:

Партньорска платформа за енергийна и киберсигурност и умни градове: „Energycybersec“, за създаването на първата национална платформа за енергийна и киберсигурност и електрическа мобилност.

В платформата участват Военната Академия “Г.С Раковски”, Асоциацията за развитие на София, Софийският форум за сигурност, Българското ядрено дружество и Националната браншова организация за електрическа мобилност – ИКЕМ. Платформата споделя визията да подпомага развитието на процесите по разработване на аналитично съдържание и информация по енергийна киберсигурност, създаване на устойчиви модели по образование и професионално обучение, иновациите и предприемачеството в тази област. Наградата получи Димитър Стоянов, координатор на платформата.

Награда в тази категория получиха още „Елджой ООД“ и „Елпром ЕМЗ“ ООД,  за партньорски модел на зарядна станция и електрически велосипеди, за ползване в градски условия. Моделът стартира през 2018 г. в гр. София и беше мултиплициран и в общините Белене и Иваново. Наградата получи Димитър Арнаудов, собственик на „Елпром ЕМЗ“ ООД.

В категорията „Наука и образование“ за 2018 г. бяха отличени:

Красимир Панчев, за публицистика и популяризиране на електромобилността чрез авторския сайт avtosalon.bg. Той получава наградата за авторска публицистика и популяризиране на електрическата мобилност по широк кръг от теми свързани с електромобилите, хибридните автомобили, автомобилите на водород и такива с автономно управление.

Военната Академия “Г. С. Раковски” също е сред отличените в тази категория за въвеждането на професионално обучение по киберсигурност и участие в модела за Секторен съвет за електрическа мобилност (ССЕМ). През 2018 г. партньорството на Военна академия „Г. С. Раковски“ и ИКЕМ бе особено ползотворно. На територията на академията се проведоха множество събития по енергийна и киберсигурност, електрическа мобилност и др. Създадена бе новата магистърска програма за енергийна киберсигурност и електрическа мобилност. Наградата връчи проф. Костадин Костадинов и бе получена от генерал-майор д-р Груди Ангелов, началник на Военна академия „Г.С. Раковски“.

В категорията  „Бизнес постижение“ за  2018 г. наградите връчи Радосвет Радев, председател на БСК.

В тази категория награда получи община Гоце Делчев за реализиран модел на логистика за социалния патронаж в общината с електромобил и зарядна станция. Електромобилът е закупен от община Гоце Делчев по Програмата за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд. Общината изгради и зарядна станция за електромобили. Целта е да се насърчи използването на електромобили като превозни средства щадящи околната среда.

В същата категория награда получи и АЕЦ „Козлодуй“ за реализиран транспортен модел с три  електромобила и зарядна инфраструктура от четири броя зарядни станции българско производство. Централата популяризира електрическата мобилност и промотира симбиозата между ефективна и чиста енергия и мобилност чрез електричество.

Беше отличена и компанията „РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ“ АД, за първата услуга за споделяне на автомобили в България, използваща изцяло електрически автопарк. SPARK оперира вече със 150 електромобила, като до края на годината броят им се очаква да надмине 300. Услугата освен, че е изключително полезна в градска среда, поради положителния ефект, който оказва на трафика и броя на колите в него, е напълно екологична. За година и половина услугата се превърна във важна част от транспортния микс в София. Платформата вече предлага достъп до 150 електромобила и зоните покриват големи части от града. Наградата получи  Димитър Стоянов, мениджър Маркетинг и продажби в „РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ“ АД.

В същата категория отличие получи и EVN България за модел на електромобилност в гр. Пловдив, включващ електромобили за автопарка на ЕVN и публични зарядни станции, разположени в централната градска част. Зареждането ще бъде безплатно в първите години от проекта. Наградата получи  Антоанета Стоянова, ръководител на проекта за електромобилност в EVN.

В категорията „Български продукт“ за 2018 г. награда получи „СИН КАРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД за разработка и официално представяне през 2018 г. на първия български електрически автомобил – SIN S1. През 2018 г. фирмата представи освен шосейна версия на първия български електрически автомобил SIN S1 и първият български състезателен автомобил SIN R1 GT4; концепция за мултифункционален и компактен електромобил L City, планиран за производство у нас (прототип на същия, заедно с останалите автомобили са представени и  автосалона в Женева през март 2019 г.). Наградата беше връчена от Лъчезар Борисов, зам.-министър на икономиката на собственика на компанията Росен Даскалов.

Голямата награда „Кубратов меч“ получи Министерството на науката и образованието в лицето на министър Вълчев, за цялостен принос и за създаването на първия в България „Секторен съвет за електрическа мобилност“ (ССЕМ), като модел за връзка между бизнеса, средното, висшето и професионалното образование и обучение, съответстващи на потребностите на българската икономика.

Секторният съвет за електрическа мобилност (ССЕМ) се създаде на основата на образователния модел на ИКЕМ за връзка между бизнеса и средното, висшето и професионалното образование и обучение. Вече над 300 ученика от пет професионални гимназии от цялата страна, се обучават в новата специалност  за техници на електрически превозни средства.

В рамките на състоялата се след това експертната дискусия бяха обсъдени предизвикателствата пред енергийния отрасъл във връзка с целите за енергетика и климат, както и възможните решения при развитието на електрическата мобилност.