ЦОУ и сп. Ютилитис проведоха Сертификационен курс „Борсова търговия с електроенергия“

На 29, 30 и 31 януари 2019 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе третиятсъвместен сертификационен курс на Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“ и специализираното енергийно списание „Ютилитис“ – „Борсова търговия с електроенергия“.

В обучението се включиха 47 участници от енергийния отрасъл, сред които и докторанти и студенти от български и чуждестранни университети.

В програмата на обучението с лекции се включиха:

 • доц. д-р Атанас Георгиев, СУ Св. Климент Охридски
 • Антони Желязков, Експерт Бизнес развитие, Българска независима енергийна борса ЕАД
 • Величка Маринова, Експерт по конкурентно право в енергетиката
 • Венцислав Топузов, Управляващ съдружник и главен консултант, ROITI
 • адв. Диляна Иванова, Партньор, Адвокатско дружество „Иванова и Иванова“
 • Константин Делисивков, Изпълнителен директор, Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори
 • Красимир Живачки, Изпълнителен секретар, Асоциация на търговците на електроенергия в България
 • Меглена Русенова, Управител, Компания за енергетика и развитие ООД
 • адв. Николай Кискинов, Управляващ съдружник в Адвокатско дружество Владимиров Кискинов

В трите дни основните акценти на лекциите бяха:

 • Либерализация на електроенергийния пазар в България;
 • Борсова търговия с електроенергия;
 • Европейско законодателство в електроенергийните пазари.