WindEurope и SolarPower Europe провеждат RE-Source форум в Амстердам

На 20 и 21 ноември в Амстердам ще се състои вторият по рода си форум RE-Source. Основни организации, които стоят зад тази платформа са WindEurope и SolarPower Europe. Първото RE-Source събитие, проведено през 2017 г., отбеляза огромен успех с над 500 регистрирани участници, както и представители от над 70 корпорации, потребяващи чиста енергия. Част от темите на RE-Source са свързани с корпоративни стратегии и бизнес модели, пазар и регулации, финансови иновации и управление на риска. Събитието предоставя непосредствена възможност за контакти и networking на високо ниво между производители, потребители и доставчици. Потвърдено е участието на заместник министър Жечо Станков за встъпителна реч в първи панел.

Представители на GOOGLE, Yahoo, IKEA group, Schneider Electric и други големи корпорации. се събират, за да дискутират възможностите, които предлагат корпоративните договори за изкупуване на енергия – т.нар. Corporate  PPAs. Този тип договори набират все повече сила и популярност, превръщайки се в значим бизнес модел в Европа. Последната поправка в Закона за енергията от възобновяеми източници отвори врати пред осъществяване на подобни договори за продажба на енергия на крайни клиенти и на национално ниво. За тази промяна в закона Българска ветроенергийна асоциация (БГВЕА)* настоява в своите становища и дискусии с отговорните институции в хода дебатите по процеса на либерализация на електроенергийния сектор, включително и на страниците на майското издание на сп. Ютилитис. Според новия текст ВЕИ проекти, въведени в експлоатация след 1 януари 2019 г., няма да имат задължение да продават продукцията си на БНЕБ, а ще могат да реализират енергията си, като сключват дългосрочни договори с крайни клиенти.

Официална програма на RE-Source 2018  можете да откриете тук.

*Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) e представителна организация за сектор вятърна енергия в страната. БГВЕА обединява мнозинството производители на вятърна енергия и фирмите, активни в сектора. Членовете на БГВЕА формират основен дял от общата инсталирана мощност на вятърна енергия в България. БГВЕА е организация с нестопанска цел, която подкрепя устойчивото развитие на вятърната енергия от името на всички заинтересовани страни. Основните цели на асоциацията са:
– популяризиране на използване на вятърната енергия;
– подобряването на регулаторната рамка за целесъобразното икономическо развитие на сектора на вятърна енергия;
– насърчаване на проучвания и разпространение на експертно знание относно вятърната енергия.
Асоциацията е член на Европейската вятърна асоциация WindEurope.