ЦОУ и сп. Ютилитис проведоха Лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“

На 19, 20 и 21 септември 2018 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе вторият съвместен сертификационен курс на Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“ и специализираното енергийно списание „Ютилитис“ – Лятна школа „Мениджмънт в енергетиката“.

В обучението се включиха 34 участници от енергийния отрасъл, както и докторанти и студенти от български и чуждестранни университети.

Обучението беше подкрепено от „Шнайдер Електрик България“ и АЕЦ „Козлодуй“ като генерални спонсори, Ей И Ес България (спонсор) и от Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ).

В програмата на обучението с лекции се включиха:

 • доц. д-р Атанас Георгиев, СУ Св. Климент Охридски
 • Васил Караиванов, Асистент в Стопански факултет на СУ Св. Климент Охридски
 • Добромир Икономов, Мениджър Сектор Енергетика Schneider Electric
 • д-р Ивайло Касчиев, Директор на Главна дирекция Водоснабдителни и канализационни услуги – КЕВР
 • Иван Цанков, Изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България
 • Мартин Бояджиев, Търговски мениджър на ЕЙ И ЕС България
 • Мартин Георгиев, Председател на Асоциация на търговците на електроенергия в България
 • Мирослав Ризов, Инженер Релейни защити и Автоматизация в Schneider Electric
 • адв. Николай Кискинов, Управляващ съдружник в Адвокатско дружество Владимиров Кискинов
 • д-р Розалина Козлева, Управител на Инфрапроект Консулт ЕООД
 • д-р инж. Стефан Апостолов, Член на УС на Индустриален клъстер Електромобили
 • Тодор Матев, Директор Продажби на дребно в ЧЕЗ Електро България АД

В трите дни основните акценти на лекциите бяха: Основи на енергийното регулиране и ценообразуване; Финансиране и инвестиции; и Мениджмънт на енергийни и ютилити компании.