Целта за промените в ЗЕ е да влязат в сила от 1 юли, но не е изключена отсрочка

Целта за промените в Закона за енергетиката, с които всички производители с преференциални цени ще излязат на борсовия пазар, е да влязат в сила от 1 юли, но не е изключена малка отсрочка. Това стана ясно по време на шестата експертна дискусия от поредицата Energy Managers’ Forum, организирана от сп. „Ютилитис“. Нейният фокус беше преходът от дългосрочни договори и преференциални цени към либерализиран пазар.

Ключови лектори в експертната дискусия бяха Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика в Народното събрание, Анжела Тонева, експерт „Регулаторни и административни въпроси“ в Института за енергиен мениджмънт, Ясен Спасов, старши адвокат в адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“, Мартин Георгиев, председател на УС на Асоциацията на търговците на електроенергия в България (АТЕБ) и Боян Кършаков, председател на УС на Сдружение „Асоциация Хидроенергия“. Модератор на дискусията беше Константин Стаменов, председател на УС на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК).

Участие в нея взеха още председателят на КЕВР доц. Иван Иванов, изпълнителният директор на БЕХ Петьо Иванов и председателят на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) Диан Червенкондев. Сред гостите бяха още изпълнителният директор на AES България Иван Цанков, изпълнителният директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“, председателят на Българската фотоволтаична асоциация Меглена Русенова, изпълнителният директор на ЧЕЗ България Карел Крал, както и представители на много енергийни и индустриални компании, юридически кантори, и експерти.

В рамките на дискусията Делян Добрев коментира, че целевата дата за влизане в сила на законовите промени е 1 юли, но с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще бъде обсъдено дали има начин да влязат в сила 1-2 месеца по-късно. Когато започнахме да обсъждаме промените имахме на разположение 5 месеца до 1 юли, сега са 3, мотивира се Добрев. Той обаче изтъкна, че категорично не е съгласен тази отсрочка да се проточи до 1 юли 2019 г. След дискусията той коментира, че решаващо по въпроса ще е мнението на КЕВР.

Председателят на енергийния регулатор Иван Иванов коментира, че КЕВР би желала тези промени да влязат в сила от 1 юли и декларира, че Комисията ще има готовност за това. Той увери участниците в дискусията, че до две седмици след влизането в сила на законовите промени, КЕВР ще публикува промените в подзаконовите нормативни актове, един от които са Правилата за търговия с електрическа енергия.

Твърдо за влизане в сила на промените от 1 юли са и потребителите, каза Константин Стаменов. „Промените в Закона за енергетиката трябва да станат факт от 1 юли, защото вече чакаме 14 години“.

За тази дата се обяви и Пламен Стефанов от „Енерго Про Варна“. По думите му трябва да бъдат положени усилия промените да станат факт от 1 юли, защото в противен случай периодът за определяне на референтните цени за ВЕИ производителите ще бъде забавен с една година.

Изпълнителният директор на AES България Иван Цанков, подчерта, че като собственик на вятърен парк компанията ще направи всичко възможно, за да превърне приемането на законовите промени в успех. По отношение на срока 1 юли той изтъкна, че има технически ограничения и те са свързани с получаване на необходимото одобрение от банките. „Банките ще искат да видят драфта на договора за премии, новия финансови модел и да бъдат убедени, че икономиката на проекта не е по-лоша от съществуващата“, посочи Цанков.

Председателят на Българската ветроенергийна асоциация Миглена Стоилова посочи, че така или иначе производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници ще излязат на борсата през септември-октомври, след изтичане на нетното им специфично производство. Затова по думите й ситуацията няма да се промени коренно, ако промените в Закона за енергетиката влязат в сила от 1 януари догодина, вместо от 1 юли тази година.

Председателят на ФСЕС Диан Червенкондев информира участниците в дискусията, че, когато влязат в сила законовите промени, Фондът ще обяви конкурс за избор на юридическа кантора. Тя ще изработи проект на типови договори, които ФСЕС ще сключва с производителите на зелена енергия и с когенерациите. Проектите ще бъдат подложени на широки дискусии и ще отразяват интересите на всички страни, обеща Червенкондев.

Очаква се законовите промени да бъдат внесени в Народното събрание в края на този месец. Преди това, в рамките на Националния комитет на Световния енергиен съвет, ще бъде организирано своеобразно обществено обсъждане, каквото не може да се проведе в рамките на парламента, обясни Делян Добрев. Този петък на сайта на Комитета ще бъдат публикувани текстовете на законовите промени, след което заинтересованите страни ще имат една седмица, в която да направят своите предложения по тях.

Делян Добрев успокои участниците в експертната дискусия, че, когато видят конкретните текстове, ще се убедят, че на практика исканията им са адресирани в тях.

Подробности за експертната дискусия четете в броя на сп. „Ютилитис“ през април.