БНЕБ започва проект за пазарно обединение на сегмент „ден напред“ през юли 2018 г.

Българската независима енергийна борса (БНЕБ) планира да стартира проект за пазарно обединение на пазар „ден напред“ на поне еднa граница през юли 2018 г. Това съобщи Никола Габровски, член на Съвета на директорите на БНЕБ по време на втората експертна дискусия „Ликвидност и ценови нива в българския електроенергиен пазар“, част от проекта на списание „Ютилитис“ Energy Managers’ Forum. По думите на Габровски реалистичните варианти са два – на граница с Румъния и на граница със Сърбия. Очаква се проектът да приключи в рамките на една година и през юли 2019 г. да бъде даден стартът на пазарно обединение на сегмента „ден напред“.

Наред с това за юли 2018 г. енергийната борса планира да започне презгранична търговия „в рамките на деня“, както и търговия с енергията за технологични загуби на свободен пазар.

Както е известно за началото на следващата година се предвижда старта на сегмента „в рамките на деня“. До приемането на промените за пълната либерализация на електроенергийния сектор обаче на него няма да участват ВЕИ производителите, въпреки че този тип пазар е конструиран точно за тях.

Пламен Младеновски, директор на Дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ в КЕВР, който също взе участие в експертната дискусия, обясни, че това е временно положение. То се налага, тъй като според Закона за енергетиката и договорите на ВЕИ производителите, тяхното производство се заплаща по показания на електромер, а не съгласно подадени графици. Това, според него, създава предпоставки една и съща енергия да бъде изкупена два пъти – и от НЕК, и на борсата. Разбира се, на интрадей пазара ВЕИ ще могат да предлагат количествата над нетното си специфично производство, като последното се достига през септември-октомври.

Освен, че няма да включва ВЕИ производителите, интрадей пазара ще остане в рамките на националните граници през следващата година, стана ясно още от коментарите в рамките на втората дискусия Energy Managers’ Forum. Причината е, че трансграничните капацитети се предлагат чрез правила, които са съгласувани между България и съседните мрежови оператори, обясни Васил Хубанов от ЕСО. Той посочи, че времето за съгласуването им трае няколко месеца. И тъй като досега не са били ясни правилата за търговия „в рамките на деня”, те не са включени в съгласуваните процедури за 2018 г.

Припомняме, че промените в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), с които се въвежда базата за функционирането на сегмената „в рамките на деня“, вече са факт и в момента тече общественото им обсъждане. Те ще станат факт на 7 декември, за когато е насрочено закритото заседание на КЕВР за приемането им.

По отношение на интрадей пазара от БНЕБ планират присъединяване към „трета вълна“ на XBID интеграция на пазара „в рамките на деня“ през третото тримесечие на 2019 г.

Никола Габровски коментира още, че има стабилна тенденция за нарастване на търгуваните количества електрическа енергия на пазара „ден напред“. За първите девет месеца на тази година през този сегмент са изтъргувани 11,3% от общото потребление на електрическа енергия в страната. За аналогичния  период на 2016 г. този процент е бил 6 на сто. Спрямо свободния пазар на електрическа енергия в България, който е 50-60% от общото потребление, търгуваните количества на „ден напред“ са над 20%, което е съизмеримо с обемите търгувани на този сегмент на европейските енергийни борси, посочи още Габровски.

От  стартирането на пазарния сегмент „ден напред“ до края на 31 октомври 2017 г. на него са изтъргувани 6.3 TWh.

Габровски съобщи още, че в регионален мащаб през първите девет месеца на 2017 г. се наблюдава увеличение на цените на електрическата енергия търгувана на пазарите „ден напред“ спрямо същия период на предходната година. За БНЕБ ЕАД това увеличение е средно с 10,34 евро на MWh, докато на унгарската борса HUPX средното увеличение е с 19,01 евро/MWh, а на румънската OPCOM – с 18,52 евро/MWh.

Ценовите нива на околните пазарни зони също оказват влияние върху резултатите постигнати на пазар „ден напред“ на БНЕБ, обясни Габровски. Най-голямо влияние върху българския пазар има обединението 4 MC, в което влизат Румъния, Унгария, Словакия и Чехия, както и цените на борсите в Турция и Гърция.

Той съобщи още, че, ако до октомври водните запаси през 2017 г. са доста под нивата от предходните години, данните на ENTSO-E показват, че от началото на октомври тези нива са изравнени и дори за 2017 г. имаме тенденция към повишаване. „Това означава, че ако един от факторите за по-високите цени през 2017 г. спрямо 2016 г. е било неналичието на необходимите водни ресурси, то от октомври нататък този фактор вече няма да бъде от значение“, каза Габровски.

Габровски подчерта, че волатилност на постигнатите цени и количества на БНЕБ е закономерен резултат от обективни събития, а не влияние на субективни фактори.